روانشناسی و دارو های روان

روانشناسی و دارو های روان

۷ مطلب در آبان ۱۴۰۰ ثبت شده است

risperidone

ریسپریدون برای درمان شیزوفرنی در بزرگسالان و کودکانی که حداقل 13 سال دارند به کار می رود.

ریسپریدون همچون دیگر ضدجنون‌های آتیپیک برای درمان اختلالات اضطرابی از جمله اختلال وسواسی جبری، افسردگی شدید مقاوم به درمان، اختلال توره، تحریک‌پذیری شدید مبتلایان به اوتیسم و اختلالات مربوط به خوردن استفاده می‌شود.

همچنین ریسپریدون برای درمان علایم اختلالات دو قطبی ( مانی – دپرسیون ) در بزرگسالان و کودکان با حداقل 11 سال سن به کار می رود. ریسپریدون برای درمان علایم تحریک پذیری و کج خلقی در کودکان مبتلا به اوتیسم با محدوده سنی5 تا 16 سال نیز به کار می رود.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

 

نام‌های تجاری:

Risperdal، Risperdal M-Tab، Risperdal Consta

گروه دارویی-درمانی:

آنتی سایکوتیک نسل ۲

اشکال دارویی ریسپریدون ۱ :

ریسپریدون قرص 2 م گ

 ریسبایودال (ریسپریدون)2 قرص باختر بیوشیمی

 ریسپریدون قرص 3 م گ

 ریسبایودال (ریسپریدون) 1 قرص باختر بیوشیمی

 ریسپریدون قرص 1 م گ

 ریسپریدون قرص 4 م گ

 ریسپریدون محلول خوراکی (شربت )خارجی

مکانیسم عمل ریسپریدون  :

مکانیسم اثر ضد جنون این دارو مشخص نیست .

اثر آن احتمالا به خاطر مهار انتخابی مونو آمینرژیک(D2 , 5-HT2)می باشد .

این دارو همچنین دارای اثر مهاری متوسطی بر گیرنده های H1. a2. a1 می باشد .

موارد مصرف ریسپریدون ۱ :

درمان اختلالات سایکوتیک

ریسپریدون (Risperidone) در اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻚ ﻗﻄﺒﻲ، داروﻫﺎی ﺿﺪرواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ ﻧﺴﻞ دوم ﺑﺮای ﺑﻴﻤﺎران ﺑـﺎ اﻓﺴـﺮدﮔﻲ ﻏﻴﺮرواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ داروی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده‌اﻧﺪ (داروی ﺿﺪرواﻧﭙﺮﻳﺸـﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ داروی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد) و ﻧﻴﺰ اﻓﺴﺮدﮔﻲ رواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ (داروی ﺿﺪاﻓﺴـﺮدﮔﻲ و ﺿﺪرواﻧﭙﺮﻳﺸﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. 

ریسپریدون برای کودکان

مطالعات مختلف نشان داده که ریسپریدون اثر معنی ­داری در کاهش رفتار کلیشه ­ای دارد .

تاثیر این دارو بر رفترهای کلیشه­ای، یافته­ی جدید و تعجب آوری نیست زیرا که در مطالعات گذشته، داروی هالوپریدول نیز اثرات مشابهی در کاهش رفتارهای کلیشه­ ای داشته است .

تاثیر درمانی ریسپریدون بر روی بچه­ ها و بالغین مبتلا به اختلالات نافذ رشد ارزیابی شده و مشخص شد که ریسپریدون بر روی علائم رفتاری برخی کودکان و مشکلات نافذ رشد مؤثر می­باشد و باعث بهبودی در آن­ها می­گردد.

در تحقیقی بررسی اثر ریسپریدون در درمان کودکان اوتیسمی 17-5 سال پرداخته و 49 نفر تحت درمان با ریسپریدون و 52 نفر تحت درمان پلاسیبو به مدت 8 هفته قرار گرفتند، نتایج حاصل شامل کاهش بی­قراری در ۵۳ درصد در گروه ریسپریدون در مقابل ۱۴ درصد در گروه پلاسیبو بود .

در مورد درمان اوتیسم با ریسپریدون به طور متوسط در بهبود علایم و اختلالات ارتباطی و اجتماعی مؤثر می­باشد.

ریسپریدون به تنهایی تاثیر معنی داری بر مهارت­ های گفتاری و زبانی ندارد ولی همانطور که از نتایج این مطالعه نیز برداشت می­شود، ریسپریدون با کاهش دیگر مشکلات اجتماعی در تعاملات و رفتار کلیشه­ ای می­تواند کودک مبتلا به اوتیسم را جهت حضور در تعاملات اجتماعی آماده کرده و منجر به بهبودی گوشه گیری اجتماعی شود

ریسپریدون ایرانی یا خارجی

یک مطالعه علمی تحقیقی در ایراین نشان داد که ریسپریدون ایرانی و خارجی تفاوتی با هم ندارند .

وجود انتقاداتی در مورد اثربخشی کافی ریسپریدون ایرانی از یک طرف و هزینه بسیار بالای نمونه خارجی از طرف دیگر سبب شد که این مطالعه با هدف مقایسه آثار بالینی بین نمونه خارجی بلژیکی و داروی ساخت ایران انجام شود .تعداد‭ ۲۲ ‬بیمار با تشخیص اسکیزوفرنی بر مبنای معیارهای ‭DSM- IV- TR‬ و معیارهای ورود به مطالعه تعریف شده، در مطبهای خصوصی تعدادی از روانپزشکان شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. این بیماران بصورت تصادفی و دو سویه کوردر دو گروه داروی ایرانی و خارجی (به ترتیب‭ ۲ ‬و‭۱ ‬) بمدت‭ ۳ ‬ماه وبا دوز‭ ۶ ‬میلی‌گرم روزانه و هر دو هفته برای ارزیابی اثربخشی و عوارض حرکتی و غیر حرکتی مورد معاینه قرار گرفتند برای ارزیابی اثربخشی از مقیاس ‭PANSS‬ و ارزیابی عوارض حرکتی از مقیاس ‭AIMS‬ و برای ارزیابی شایعترین عوارض غیر حرکتی، وزن، علائم حیاتی، فاکتورهای خونی، فرمهای مخصوصی تهیه شده و در طول مطالعه بررسی شدند. جهت بررسی آماری از نرم‌افزار ‭SPSS‬ و تست های آماری‭-t ‬ زوج،من- ویتنی، ‭Chi- Square‬، کواریانس،‭Pearson’s‬، ‭Fisher’s exact‬ استفاده شد.با توجه به اینکه تا کنون نتایج مربوط به حدود نیمی از نمونه های مورد نظر ‭ ۴۰)‬نفر)در دست است، تفاوت معنی دار یاز لحاظ آثار بالینی بین دو گروه دیده نشده است . تا کنون تفاوتهای جزئی در اثر بخشی و عوارض بین دو گروه مشاهده شده است ولی از لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد. بااینحال هرگونه نتیجه‌گیری تا تکمیل شدن نهایی مطالعه باید با احتیاط انجام شود

 

ریسپریدون ۲

این دارو برای درمان تظاهرات اختلالات سایکوتیک به کارمی رود.

ریسپریدون ۱

ریسپریدون یک داروی ضدجنون آتیپیک است که اداره مواد غذائی و داروئی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۳ سودمندی آن را برای درمان اسکیزوفرنی، در سال ۲۰۰۳ برای درمان کوتاه مدت علائم شیدایی و به عنوان درمان کمکی در کنار داروهای اصلی در اختلال دو قطبی و در سال ۲۰۰۶ برای درمان بی‌قراری مبتلایان به اوتیسم تأیید کرده‌است. ریسپریدون همچون دیگر ضدجنون‌های آتیپیک برای درمان تعدادی از اختلالات روانپزشکی دیگر از جمله اختلال وسواسی جبری، افسردگی، اختلال توره،تحریک‌پذیری شدید مبتلایان به اوتیسم و اختلالات مربوط به خوردن استفاده می‌شود.

ریسپریدون برای چیست

ریسپریدون یکی از مهم‌ترین داروهای روانپزشکی و موثر بر اعصاب است که آن را در دسته داروهای ضد سایکوز جای می‌دهند. این دارو میزان ناقل‌های شیمیایی مغز را برای مخابره پیام‌های عصبی در مغز و ارتباطات گوناگون را تنظیم می‌کند.
این دارو عموما برای درمان ناختلالات حاد و یا مزمن روانی مانند اختلال دو قطبی، اسکیزوفرنی و … استفاده می‌شود.

نکته مهم درباره مصرف قرص ریسپریدون این است که اگرچه به طور کامل بیماری را درمان نمی‌کند، اما در کاهش علائم و بهبود بیمار نقش بسیاری موثری دارد. قرص ریسپریدون در دوزهای گوناگون و به تشخیص و تجویز پزشک برای بیمار به کار می‌رود. این دارو علاوه‌بر قرص، گاهی به صورت تزریقی هم به کار می‌رود. البته هر دو حالت، فقط وفقط توسط روانپزشک تجویز می‌شود و مصرف خودسرانه آن می‌تواند شما را با عوارض ریسپریدون و مشکلات ناشی از مصرف آن روبه‌رو کند.

ریسپریدون چیست

قرص ریسپریدون (Risperidone) از داروهای ضد روان پریشی و ضد جنون است که برای درمان اسکیزوفرنی، رفع علایم اختلال دوقطبی، رفع بی‌قراری در بیماران اوتیسم و درمان اختلالات اضطرابی تجویز می‌شود. تب، سفت شدن عضلات، گیجی، تعریق، ضربان قلب سریع، خشکی دهان و خواب‌آلودگی برخی از عوارض قرص ریسپریدون می‌باشد.

ریسپریدون ۴

این دارو برای درمان تظاهرات اختلالات سایکوتیک به کارمی رود.

 

ریسپریدون برای کودکان

ریسپریدون (Risperdal) دارویی است که به طور گسترده برای درمان کودکانی که تهاجمی یا بیش از حد تحریک پذیر هستند، استفاده می شود. اگرچه این دارو برای درمان روان پریشی تصویب شده بود، اما استفاده از آن در کودکان، از جمله مبتلایان به اوتیسم یا ADHD (اختلال کم توجهی بیش فعالی)، در طی دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته است.
این بدین خاطر است که ریسپریدون می تواند با موفقیت کودکان مبتلا به مشکلات شدید رفتاری را آرام کند و به انها این امکان را می دهد تا در محیط مدرسه و خانواده خود فعالیت و سازش برقرار کنند.
اما ریسپریدون می تواند عوارض جانبی جدی داشته باشد و نظارت بر کودکی که در حال مصرف آن است اهمیت زیادی دارد. والدین باید بدانند که زمان مصرف دارو چه ساعت هایی ست و به تاثیرات دارو بر فرزندشان توجه کنند.

ریسپریدون عوارض

‎-در صورت احساس تهوع، یبوست، اسهال، دلپیچه و درد شکمی یا سؤهاضمه، با مصرف وعده های غذایی ساده و خودداری از مصرف غذاهای پر چرب و پر ادویه می توان این عوارض را کاهش داد.
‎-معمولا احساس سرگیجه یا خواب آلودگی یا تاری دید پس از مصرف ریسیپریدون ایجاد می شود در صورتی که این علائم را مشاهده نمودید، تا زمانی که اثر دارو برطرف نشده، از رانندگی و کار با ابزار هایی که نیاز به احتیاط دارند، خودداری کنید و فرآورده های الکلی نیز مصرف ننمایید.
‎-سردرد و احساس درد در نقاط دیگر بدن ممکن است در ابتدای مصرف این دارو مشاهده شود. در این صورت مایعات به مقدار زیاد مصرف نمایید و با داروساز خود درباره ی داروی ضد درد مناسب شرایط خود مشورت نمایید. در صورتی که درد مزمن و ادامه دار شد، به پزشک خود مراجعه نمایید.
‎-در صورت احساس لرزش و بی قراری یا حرکات غیر ارادی در عضلات در اسرع وقت به پزشک خود مراجعه نمایید زیرا معمولا در این شرایط نیاز به تنظیم مجدد مقدار مصرفی دارو می باشد.
‎-افزایش وزن، اختلال خواب، تغییرات خلق و خو، افزایش فشار خون، سرفه و احساس سرماخوردگی، تپش قلب، لکه های قرمز پوستی، اختلال در میل جنسی، درد و حساسیت پستان ها، ترشح شیر از پستان ها، اختلال در قاعدگی و خشکی دهان می تواند در مدت مصرف این دارو بروز کند. در صورتی که این علائم شدید شد یا برای شما آزار دهنده بود به پزشک خود اطلاع دهید.
-در صورت احساس سفتی عضلات، تب بالا، احساس گیجی، افزایش ضربان قلب همراه با تعریق سریعا به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید زیرا این علائم می تواند نشانه هایی از یک عارضه ی نادر اما جدی باشد که باید توسط پزشک بررسی گردد و اقدامات لازم صورت گیرد.

 

ریسپریدون خارجی

یک تحقیق نشان داد ریسپریدون داخلی و خارجی تفاوت معنی داری ندارد .

ریسپریدون افسردگی

ریسپریدون همچنین برای درمان افسردگی و علائم و نشانه‌های آن کاربرد دارد و در مواردی، روانپزشک این دارو را برای افراد مبتلا به افسردگی تجویز می‌کند. همچنین برای افرادی که قصد صدمه زدن به خود (خودکشی) یا دیگران را دارند، مصرف این دارو تجویز می‌شود.

ریسپریدون امپول

اسکیزوفرنی یک بیماری سلامت روان است که باعث اختلال ایده‌ها، باورها و تجارب می‌شود. ریسپریدون برای تسکین علائم اسکیزوفرنی تجویز می‌شود، علائم اسکیزوفرنی شامل شنیدن، دیدن، توهم، داشتن باورهای اشتباه و احساسات غیرعادی مشکوک هستند. ریسپریدون ، در راستای تعادل مواد شیمیایی مغز کار می‌کند.

” ریسپریدون تزریقی طولانی اثر “، برای نگهداری وضعیت علائم اسکیزوفرنی که با داروی ریسپریدون ، تسکین یافته است، استفاده می‌شود. ریسپریدون تزریقی طولانی اثر ، به آرامی ریسپریدون را در بدن آزاد می‌کند؛ افراد بیمار این دارو را باید هر دو هفته یک بار تزریق کنند. مزیت اصلی داروی ” ریسپریدون تزریقی طولانی اثر ” این است که به صورت یک انبار عمل کرده و آرام آرام دارو را در بدن شما آزاد می‌کند و درنتیجه نیازی ندارید که هر روز یک قرص بخورید.

داروی ریسپریدون به صورت قرص و شربت هم وجود دارد که اطلاعات مربوط به آن به صورت جداگانه در صفحه داروی ریسپریدون قرار گرفته است.

ریسپریدون ا
ریسپریدون ا میلی گرمی
ریسپریدون اسکیزوفرنی

یک تحقیق در مقایسه سدیم والپروات و ریسپریدون در اسکیزوفرنی نشان داد که ‌:

 گرچه والپروات سدیم به عنوان یک داروی ضد تشنج به بازار عرضه شد، ولی امروزه به میزان وسیعی در اختلالات روانپزشکی به کار می رود. این دارو به عنوان تثبیت کننده خلقی و همچنین به عنوان تقویت درمان افسردگی و سایکوز به کار رفته است. در مورد تاثیر والپروات سدیم در سایکوز مطالعات متناقضی گزارش شده است. برخی آن را در درمان علایم مثبت و پرخاشگری در سایکوز حاد موثر می دانند و برخی آن را بی اثر دانسته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی والپروات سدیم در ترکیب با ریسپریدون در درمان اسکیزوفرنی بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی شده در بهار و تابستان 1385، 32 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی (65 ـ 18سال) که با تشخیص تشدید بیماری اسکیزوفرنی در بخش روانپزشکی بیمارستان های نور و فارابی شهر اصفهان بستری شدند به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه مورد با ترکیب والپروات سدیم و ریسپریدون و گروه شاهد با ترکیب دارونما و ریسپریدون درمان شدند. همه بیماران در روزهای صفر، چهاردهم و بیست و هشتم با مقیاس مجموعه علایم مثبت و منفی ارزیابی شدند. اطلاعات به دست آمده به وسیله نرم افزار SPPS و آزمون های تی دانشجویی و تی زوج شده وآنالیز واریانس با تکرار مشاهدات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مقایسه میانگین تغییر نمره مجموعه علایم مثبت و منفی قبل و بعد از درمـــان بین دو گروه تفاوت معنی داری را نشان می دهد، به طوری که در گروه والپروات سدیم کاهش نمره به طور معنی داری بیشتر از گروه دارونما بوده است (P=0.006). تغییر نمره علایم مثبت در دو گروه والپروات سدیم و دارونما پس از دو هفته تفاوت معنی داری داشته است (P=0.048)، ولی این تفاوت پس از هفته چهارم معنی دار نبوده است. نتیجه گیری: والپروات سدیم می تواند به عنوان داروی کمکی همراه با آنتی سایکوتیک ها در درمان علایم اختلال اسکیزوفرنی موثر باشد، علاوه بر این سرعت بهبود علایــم مثبت را نیز افزایش می دهد.

 

ریسپریدون افزایش تمرکز

ریسپریدون و ریتالین می تواند باعث افزایش تمرکز شود

ریسپریدون ایرانی

یک تحقیق نشان داد ریسپریدون داخلی و خارجی تفاوت معنی داری ندارد .

الانزاپین ریسپریدون

مقدمه: در مورد اثرات درمانی دو داروی ضد جنون ریسپریدون و الانزاپین در اختلالات رفتاری بیماران مبتلا به دمانس آلزایمر ابهاماتی وجود دارد و عوارض جانبی این داروها نیز مورد مناقشه است. در این مطالعه اثر بخشی این دو دارو در بیماران غیر بستری مبتلا به آلزایمر مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار: در این آزمایه بالینی دو سویه کور، 69 بیمار مبتلا به آلزایمر که علایم سایکوز، پرخاشگری یا تحریک پذیری را نشان می دادند به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند: گروه تحت درمان با الانزاپین (2.5-7.5 میلی گرم در روز) و گروه تحت درمان با ریسپریدون (0.5-4.5 میلی گرم در روز) و به مدت 10 هفته پیگیری شدند. پیامد نهایی بر اساس تغییرات نمره آزمون های بررسی تغییر کلی بالینی (CGI) و معیار درجه بندی روان پزشکی مختصر (BPRS) مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه میانگین ها با آزمون t و برای تعداد نمونه کم از آزمون دقیق فیشر استفاده شده است. ارزیابی متغیرهای پیوسته آزمایگاهی توسط تحلیل کواریانس صورت پذیرفت.
نتایج: هیچ گونه تفاوت آماری معنا داری بین دو داروی الانزاپین و ریسپریدون یافت نشد. تغییرات نمره آزمون CGI در گروه ریسپریدون 3.2±4.3 و در گروه الانزاپین (p=0.564) 3.5±5.8 و در نمره آزمون BPRS در گروه ریسپریدون 8.2±9.2 و در گروه الانزاپین (P=0.522) 8.8±9.2 بود. علاوه بر این با وجود این که تعداد بیمارانی که به دلیل عوارض جانبی مطالعه را ترک کردند در گروه ریسپریدون بیشتر بود، عوارضی نظیر خواب آلودگی و سردرد در گروه الانزاپین بیشتر دیده شد.
بحث: هر دو داروی ریسپریدون و الانزاپین تقریبا به طور مشابه در کاهش اختلالات رفتاری بیماران مبتلا به آلزایمر موثر هستند.

ایا ریسپریدون چاق میکند

ریسپریدون و چاقی ارتباط مستقیمی با هم ندارند 

ریسپریدون برای وسواس فکری

وسواس فکری یا به صورت کامل‌تر اختلال وسواس فکری جبری (OCD) یک بیماری اضطرابی است و همانطور که پیش‌تر ذکر شد، دوزهای کم ریسپریدون خاصیت ضد اضطراب دارند. البته عموما برای کاهش علائم OCD داروهایی همچون فلوکستین و … تجویز می‌شود، اما با توجه به شرایط مصرف کننده، مثلا حساسیت و ناسازگاری با داروهای متداول ممکن است این دارو برای کاهش علائم این بیماری تجویز شود.

ریسپریدون برای چه بیماری است

درمان اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی و بیماری اوتیسم مورد استفاده قرار می گیرد

ریسپریدون برای کودکان بیش فعال

ریسپریدون دارویی موثر در درمان بیش فعالی کودکان است  .

ریسپریدون برای چی خوبه

درمان بیش فعالی اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی و بیماری اوتیسم مورد استفاده قرار می گیرد

ریسپریدون با چه دارویی تداخل دارد

اگر به صورت منظم داروهایی مصرف می کنید که باعث خواب آلودگی تان می شود (مانند داروهای سرماخوردگی، داروهای ضدحساسیت، داروهای ضددرد حاوی مواد مخدر، قرص های خواب، شل کننده عضلات و داروهای ضدصرع، افسردگی و اضطراب) قبل از مصرف ریسپریدون این موضوع را با پزشک معالجتان در میان بگذارید. در صورت مصرف هرکدام از داروهای زیر پزشکتان را در جریان بگذارید:

 • کاربامازپین
 • فنیتوئین
 • فنوباربیتال
 • فلئوکستین
 • ریفامپین

داروهایی که برای درمان بیماری پارکینسون استفاده می شود مانند: لوودوپا و…

فهرست تداخلات دارویی مذکور کامل نیست و امکان تداخل داروهای دیگری نیز در عملکرد ریسپریدون وجود دارد. در مورد تمامی داروهای مصرفی تان (دارویی یا مکمل) با پزشکتان مشورت کنید. این موارد شامل ویتامین ها، املاح، محصولات و فرآورده های گیاهی و داروهایی که برای سایر بیماری هایتان مصرف می کنید می شود. هرگز مصرف داروی جدیدی را بدون مشورت با پزشک معالجتان شروع نکنید.

ریسپریدون برای تیک عصبی

بله . برای تیک عصبی داروی ریسپریدون تجویز می شود .

ریسپریدون برای بزرگسالان

از قرص ریسپریدون برای درمان علائم اختلال دو قطبی (افسردگی مانیک) در بزرگسالان و کودکانی که حداقل 10 سال سن دارند استفاده می شود.

ریسپریدون برای خواب

مصرف ریسپریدون با داروهای دیگری که باعث خواب آلودگی شما شده یا تنفس شما را کند می کند، می تواند عوارض جانبی خطرناک یا تهدید کننده برای زندگی ایجاد کند. قبل از استفاده از داروهای افیونی، قرص خواب، آرامش بخش یا داروی اضطراب یا تشنج از پزشک خود نظر بخواهید.

در مورد تمام داروهای دیگر خود نیز به ویژه به پزشک خود اطلاع دهید

 • داروی فشار خون
 • کاربامازپین
 • کلوزاپین
 • فلوکستین (پروزاک) یا پاروکستین (Paxil)
 • لوودوپا

این لیست کامل نیست. سایر داروها ممکن است با ریسپریدون، از جمله داروهای بدون نسخه، ویتامین ها و محصولات گیاهی در تقابل باشند.

 

ریسپریدون پرولاکتین

 تاثیر ریسپریدون روی پرولاکتین زیاد است و تاثیر داروهای مهار کننده بازجذب سروتونین روی پرولاکتین بسیار کمتر است.البته در صورت نیاز میتوانید از داروهای دیگر تحت نظر روانپزشک استفاده کنید.

ریسپریدون پرویز علی وردی
ریسپریدون پورسینا
ریسپریدون پارکینسون

ریسپریدون برای درمان اختلالات ناشی از زوال عقل (دمانس) با احتیاط فراوانی تجویز می‌شود. در صورت داشتن حساسیت به ریسپریدون هرگز این دارو تجویز نمی‌شود. در صورت داشتن هریک از موارد زیر حتماً پزشک معالجتان را در جریان بگذارید: بیماری‌های کبدی و کلیوی، ناراحتی‌های قلبی، فشار خون بالا، دیابت، مشکلات مربوط به ضربان قلب سابقه ایست و سکته‌های قلبی، سابقه سرطان سینه، تشنج و صرع، سابقه داشتن افکار خودکشی، بیماری پارکینسون و مشکلات بلعی (قورت دادن

ریسپریدون پریود

 

 • در برخی از موارد این دارو میزان پرولاکتین را افزایش می دهد که این در خانم ها می تواند عوارضی داشته باشد. از جمله عوارض افزایش پرولاکتین در زنان قطع قاعدگی و یا تولید ناخواسته شیر یا قطع باردار کند. افزایش پرولاکتین در مردان نیز عوارضی دارد که از جمله آن ها کاهش توانایی جنسی و یا در تولید اسپرم ناتوان می شوند.

پرفنازین ریسپریدون
قرص ریسپریدون پورسینا 1 میلی گرم
ریسپریدون ویکی پدیا
ریسپریدون و پرولاکتین

تاثیر ریسپریدون روی پرولاکتین زیاد است و تاثیر داروهای مهار کننده بازجذب سروتونین روی پرولاکتین بسیار کمتر است.البته در صورت نیاز میتوانید از داروهای دیگر تحت نظر روانپزشک استفاده کنید.

 

دوزبندی در بزرگسالان:

شیزوفرنی : 
• خوراکی : با 2 میلی گرم روزانه شروع می شود و در فواصل هر 24 ساعت 1 تا 2 میلی گرم روزانه افزایش می یابد . دوز هدف پیشنهادی 2 تا 8 میلی گرم روزانه ، یکبار در روز یا به صورت منقسم هر 12 ساعت ( کارآیی دارو به صورت نمودار زنگوله ای شکل است ؛ 4 تا 8 میلی گرم روزانه از دارو دارای اثرات بیشتری از 12 تا 16 میلی گرم روزانه می باشد)
• عضلانی : 5/12 تا 50 میلی گرم به داخل عضله گلوتئال یا دلتوئید هر 2 هفته یکبار تزریق می شود . تنظیمات دوز نباید بیش از 4 هفته طول بکشد.
توصیه می شود قبل از شروع درمان با ریسپریدون عضلانی. تحمل دارو نسبت به فرم خوراکی دارو ارزیابی شود.
مانیای دوقطبی : 
• خوراکی : 2 تا 3 میلی گرم روزانه شروع می شود . ممکن است در صورت نیاز در فواصل زمانی هر 24 ساعت 1 میلی گرم روزانه تا 6 میلی گرم روزانه افزایش یابد. دوزهای پیشنهادی برای دوره های درمانی بیش از 3 هفته قابل دسترسی نمی باشد.
• عضلانی : 5/12 تا 50 میلی گرم به داخل عضله گلوتئال یا دلتوئید هر 2 هفته یکبار تزریق می شود . تنظیمات دوز نباید بیش از 4 هفته طول بکشید.
توصیه می شود قبل از شروع درمان با ریسپریدون عضلانی. تحمل دارو نسبت به فرم خوراکی دارو ارزیابی شود.

 

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ریسپریدون :

خواب آلودگی، سردرد، بی خوابی، بی قراری، افسردگی، یبوست، تهوع

آکاتیزیا ،اضطراب ،عصبانیت ،تاری دید ،اختلال جنسی ،کاهش تمایل جنسی ، سرگیجه ، دیسمنوره ،منوراژی ،اثرات خارج هرمی ،دیستونی ،پارکینسون ،بی خوابی ،اختلال در دفع ادرار ،تغییرات خلق و خوی ،بی قراری ،اختلال در تمرکز ،مشکلات حافظه ای ،بثورات پوستی وخارش ،اسهال یا یبوست ،سرفه ،خشکی دهان ،سوءها ضمه ،سر درد ،تهوع ،التهاب بینی و حلق و افزایش وزن وسندرم بدخیم نورولپتیک ،عوارض جانبی عمده این دارو هستند .

‎-در صورت احساس تهوع، یبوست، اسهال، دلپیچه و درد شکمی یا سؤهاضمه، با مصرف وعده های غذایی ساده و خودداری از مصرف غذاهای پر چرب و پر ادویه می توان این عوارض را کاهش داد.
‎-معمولا احساس سرگیجه یا خواب آلودگی یا تاری دید پس از مصرف ریسیپریدون ایجاد می شود در صورتی که این علائم را مشاهده نمودید، تا زمانی که اثر دارو برطرف نشده، از رانندگی و کار با ابزار هایی که نیاز به احتیاط دارند، خودداری کنید و فرآورده های الکلی نیز مصرف ننمایید.
‎-سردرد و احساس درد در نقاط دیگر بدن ممکن است در ابتدای مصرف این دارو مشاهده شود. در این صورت مایعات به مقدار زیاد مصرف نمایید و با داروساز خود درباره ی داروی ضد درد مناسب شرایط خود مشورت نمایید. در صورتی که درد مزمن و ادامه دار شد، به پزشک خود مراجعه نمایید.
‎-در صورت احساس لرزش و بی قراری یا حرکات غیر ارادی در عضلات در اسرع وقت به پزشک خود مراجعه نمایید زیرا معمولا در این شرایط نیاز به تنظیم مجدد مقدار مصرفی دارو می باشد.
‎-افزایش وزن، اختلال خواب، تغییرات خلق و خو، افزایش فشار خون، سرفه و احساس سرماخوردگی، تپش قلب، لکه های قرمز پوستی، اختلال در میل جنسی، درد و حساسیت پستان ها، ترشح شیر از پستان ها، اختلال در قاعدگی و خشکی دهان می تواند در مدت مصرف این دارو بروز کند. در صورتی که این علائم شدید شد یا برای شما آزار دهنده بود به پزشک خود اطلاع دهید.
-در صورت احساس سفتی عضلات، تب بالا، احساس گیجی، افزایش ضربان قلب همراه با تعریق سریعا به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه نمایید زیرا این علائم می تواند نشانه هایی از یک عارضه ی نادر اما جدی باشد که باید توسط پزشک بررسی گردد و اقدامات لازم صورت گیرد.

 

ﺗﺪاﺧﻼت داروﻳﻲ ریسپریدون  :

ﺗـﺪاﺧﻼت داروﻳـﻲ ﺑﻨـﺪرت رخ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﺎ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم p450 ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﺎرﺑﺎﻣـﺎزﭘﻴﻦ ﻛﻤـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ Fluoxetine و Ketoconazole اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﭼﻨﻴﻦ داروﻫﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ دوز Risperidone ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد.

اگر به صورت منظم داروهایی مصرف می کنید که باعث خواب آلودگی تان می شود (مانند داروهای سرماخوردگی، داروهای ضدحساسیت، داروهای ضددرد حاوی مواد مخدر، قرص های خواب، شل کننده عضلات و داروهای ضدصرع، افسردگی و اضطراب) قبل از مصرف ریسپریدون این موضوع را با پزشک معالجتان در میان بگذارید. در صورت مصرف هرکدام از داروهای زیر پزشکتان را در جریان بگذارید:

 • کاربامازپین
 • فنیتوئین
 • فنوباربیتال
 • فلوکستین
 • ریفامپین
 • داروهایی که برای درمان بیماری پارکینسون استفاده می شود مانند: لوودوپا و…

توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به بیمار – خانواده:

 1. به بیمار آموزش دهید که از حالت خوابیده و یا نشسته به آرامی برخیزد تا سردردهای وی به حداقل برسد.
 2. عدم مصرف الکل و فراورده‌های حاوی الکل را در طی مصرف این دارو به بیمار هشدار دهید.
 3. برای کاهش احساس سبکی سر و سرگیجه، وضعیت خود را از حالت خوابیده به نشسته به آهستگی تغییر دهید

 4. ضمن مصرف دارو در انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری بالا دارد مانند رانندگی احتیاط کنید.

 5. قبل از مصرف سایر داروها بخصوص به صورت بدون نسخه، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

 6. دارو را می توان بدون توجه به زمان غذا خوردن مصرف کرد.

 7. در صورت قصد باردار شدن، تا ۱۲ هفته بعد از تجویز آخرین دوز عضلانی دارو صبر کنید.

 8. ‎-سعی کنید دارو را در زمان مشخص و به صورت منظم مصرف کنید تا از فراموش کردن نوبت دارو پیشگیری نمایید و اثرات درمانی مطلوب تری از مصرف دارو مشاهده نمایید.
 9. مصرف ریسپریدون با غذا تداخلی ندارد و می توان آن را قبل یا پس از غذا مصرف کرد.
 10. معمولا بهتر است قرص را همراه با یک لیوان آب شود اما در صورت مشکل در بلع به پزشک خود اطلاع دهید تا قرص های قابل انحلال در آب یا قرص های حل شونده در دهان برای شما تجویز نماید.
 11. قرص های قابل انحلال در دهان (ordispersible) برای باز شدن در دهان فرموله شده اند. با دست های خشک قرص را از بسته بندی خارج نمایید (از خارج کردن قرص با فشار دادن از پوشش آلومینیومی خودداری نمایید) و روی زبان خود قرار دهید و اجازه دهید قرص روی زبانتان حل شود (مانند آبنبات).
 12. در صورت مصرف نوع مایع دارو، مقدار داروی مصرفی دارو را با سرنگ مخصوص بصورت دقیق اندازه گیری نمایید و در صورتی که مشکلی در این مورد دارید، حتما روش درست اندازه گیری مقدار دارو را از داروساز خود سوال کنید. در صورت نیاز می توانید دارو را در هرگونه نوشیدنی غیر الکلی به غیر از چای و نوشابه رقیق نمایید. (نصف لیوان آب، شیر کم چرب یا آب پرتقال پیشنهاد می شود.)
 13. در صورت فراموشی یک نوبت مصرف دارو، بلافاصله بعد از یادآوری مصرف کنید مگر اینکه به زمان مصرف دوز بعدی نزدیک باشد، در این صورت دوز فراموش شده را مصرف نکنید و نوبت بعدی را طبق برنامه ی سابق مصرف نموده و از دو برابر کردن مقدار مصرف در یک نوبت خودداری نمایید.

فارماکودینامیک / کینتیک:

جذب:بعد از مصرف خوراکی به طور کامل جذب می شود. فراهمی زیستی مطلق دارو ۷۰% است. غذا روی جذب دارو تأثیری ندارد. بعد از تجویز عضلانی به آهستگی جذب شده؛ اثر آن بعد از ۳ هفته شروع شده و ۷ هفته دوام دارد.

پخش:میزان اتصال به پروتئینهای پلاسما ۹۰% برای دارو و ۷۷% برای متابولیت های اصلی فعال دارو می باشد.

متابولیسم:دارو به طور گسترده در کبد به ۹- هیدروکسی ریسپریدون تبدیل می شود.

دفع:از طریق کلیه دفع شده در نارسایی کلیوی کلیرانس دارو کاهش می یابد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali kavyani

افسردگی فصلی

شب‌های تاریک و روزهای کوتاه زمستان می‌تواند به روحیه برخی افراد تأثیر بگذارد. در واقع، به نظر می‌رسد که از هر 5 نفر یک نفر ممکن است بی حالی و انرژی کم را در زمان‌های خاصی از سال تجربه کند. اما اگر تغییر آب و هوا و ساعات کمتر روز تأثیر قابل توجهی بر خلق و خوی شما داشته باشد، ممکن است بیماری جدی تری به نام اختلال افسردگی فصلی (مخفف انگلیسی SAD) داشته باشید.

برای آشنایی بیشتر با افسردگی فصلی و راهکارهای درمان آن در ادامه مطلب با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

 

افسردگی فصلی
افسردگی فصلی

افسردگی فصلی چیست ؟

اختلال افسردگی فصلی نوع خاصی از افسردگی است که به طور معمول هر سال در یک زمان خاص رخ می‌دهد.

افسردگی فصلی می‌تواند باعث شود که احساس کنید کم انرژی هستید یا منجر به خرابی خلق و خوی مداوم شود. همچنین می‌تواند باعث از دست دادن علاقه شما به فعالیت‌های روزمره، افزایش میزان تحریک پذیری (عصبانیت) یا تحریک احساس ناامیدی یا بی ارزشی شود.

همچنین برخی از افراد مبتلا به افسردگی فصلی متوجه می‌شوند که بیشتر از حد معمول می‌خوابند یا صبح‌ها سخت از خواب بیدار می‌شوند.

افراد در تابستان هم می‌توانند به افسردگی فصلی مبتلا شوند، اما این وضعیت در ماه‌های پاییز و زمستان خیلی شایع تر است.

شما در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به افسردگی فصلی هستید اگر:

 • بین 18 تا 30 سال سن دارید
 • زن هستید (زنان 3 برابر بیشتر از مردان در معرض خطر ابتلا به افسردگی فصلی هستند)
 • سابقه خانوادگی افسردگی فصلی یا نوع دیگری از افسردگی دارید
 • در کشوری زندگی می‌کنید که در آن دوره‌های طولانی تاریکی در زمستان وجود دارد

برخی از افراد (به ویژه افراد مسن) وقتی شروع به گذراندن زمان بیشتری در داخل خانه می‌کنند، متوجه علائم افسردگی فصلی می‌شوند. این مسئله شاید به دلیل یک بیماری خاص یا آسیب یا گذراندن زمان بیشتری در خانه باشد.

آیا می‌توانید افسردگی فصلی را در خانه مدیریت و درمان کنید؟

افسردگی فصلی
افسردگی فصلی

 

یکی از سؤالات پر تکرار این است که با افسردگی فصلی چه کنیم؟ اگر شما مبتلا به افسردگی فصلی هستید و برای مقابله با احساسات خود تلاش می‌کنید، بهتر است به روانپزشک متخصص مراجعه کنید. اگر روحیه شما ضعیف است و به فکر آسیب رساندن به خودتان هستید، باید فوراً به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشید.

اگر علائم خفیفی مانند کم انرژی بودن یا اعصاب ضعیف دارید، یا متوجه می‌شوید که بیشتر می‌خوابید یا کمتر از زندگی لذت می‌برید، نکات زیر می‌تواند برای شما مفید باشد:

 • سعی کنید نور طبیعی زیادی دریافت کنید

افسردگی فصلی
افسردگی فصلی

نور خورشید ترشح هورمونی به نام سروتونین را تحریک می‌کند که می‌تواند اعصاب شما را تقویت کند و به شما کمک کند احساس آرامش و تمرکز داشته باشید.

سعی کنید در ساعات روشنایی روز به پیاده روی کوتاهی بروید یا مدتی را در بیرون در فضای سبز یا پارک نزدیک منزلتان بگذرانید.

اگر در تلاش برای بیرون رفتن هستید، می‌توانید سعی کنید هوای خانه خود را تا حد امکان سبک و مطبوع کنید. به عنوان مثال، سعی کنید تمام پرده‌های خود را باز کنید و در کنار (یا نزدیک) یک پنجره بنشینید.

 • ورزش منظم داشته باشید

 

اختلال افسردگی فصلی
افسردگی فصلی

اگر احساس ضعف یا خستگی می‌کنید، شاید دویدن در لیست اولویت‌های شما قرار نگیرد. اما ممکن است ارزش آن را داشته باشد که کمی ‌ورزش را در برنامه روزانه خود قرار دهید.

چراکه ورزش ترشح هورمون‌های احساس خوب (اندورفین) را نیز تشویق می‌کند که می‌تواند اعصاب شما را تقویت کند.

همچنین ورزش به مغزتان موضوعی برای تمرکز می‌دهد و می‌تواند به افزایش عزت نفس و کاهش خطر افسردگی کمک کند. اگر می‌توانید، بهتر است در بیرون ورزش کنید تا بتوانید همزمان نور طبیعی زیادی دریافت کنید.

پزشکان یک مؤسسه خیریه سلامت روان مستقر در بریتانیا، می‌گویند که رقص، پیاده‌روی و باغبانی همه به‌ عنوان انواع ورزش محسوب می‌شوند. یا می‌توانید برخی از کارهای خانه فعال مانند جاروبرقی کشیدن را انجام دهید.

 • سعی کنید علائم خود را به دوستان یا خانواده خود بگویید

افسردگی فصلی
افسردگی فصلی

صحبت کردن در مورد احساسات شما می‌تواند خیلی چالش برانگیز باشد، اما گفتن علائم خود به خانواده و دوستان ممکن است به آنها کمک کند تا آنچه را که اتفاق می‌افتد درک کنند و حمایت بهتری را به شما ارائه دهد.

اگر نمی‌توانید شخصاً با خانواده یا دوستان صحبت کنید، یک چت ویدیویی ترتیب دهید یا با آنها تلفنی تماس بگیرید. همچنین اگر در مورد چت تصویری استرس دارید، می‌توانید به آنها پیامک یا ایمیلی ارسال کنید.

 • درمان شناختی رفتاری (CBT) را امتحان کنید

افسردگی فصلی
افسردگی فصلی

درمان شناختی رفتاری (CBT) نوعی از گفتار درمانی است که هدف آن کمک به مبارزه با افکار یا احساسات منفی است.

این روش با آموزش تشخیص و به چالش کشیدن افکار غیر مفید عمل می‌کند و برای درمان انواع مشکلات سلامت روان از افسردگی فصلی گرفته تا اضطراب، افسردگی، اختلال وسواس فکری جبری و اسکیزوفرنی استفاده می‌شود.

CBT را در خانه می‌توانید با استفاده از یک سرویس آنلاین مانند دوره‌های آنلاین کلینیک اعصاب و روان هیربد تمرین کنید.

 • برخی از تکنیک‌های کاهش استرس را تمرین کنید

افسردگی فصلی
افسردگی فصلی

بنه به توصیه خدمات سلامت ملی بریتانیا، مدیریت استرس می‌تواند به شما کمک کند تا علائم افسردگی فصلی را کنترل کنید.

شما می‌توانید هر لحظه که می‌توانید با اجتناب از موقعیت‌های استرس زا این کار را انجام دهید، یا برخی از تکنیک‌های آزمایش شده کاهش استرس را تمرین کنید.

این تکنیک‌ها شامل مواردی مانند تمرینات تنفس عمیق، ذهن آگاهی یا برنامه ریزی زمانی شخصی برای انعکاس افکار و احساسات شما می‌شود.

نور درمانی برای درمان افسردگی فصلی چگونه عمل می‌کند؟

اختلال افسردگی فصلی
افسردگی فصلی

نور درمانی به این معنی است که از یک لایت باکس یا لامپ مخصوص در خانه برای شبیه سازی نور خورشیدی که در ماه‌های زمستان از دست می‌دهید استفاده کنید.

این جعبه‌ها نور بسیار روشنی تولید می‌کنند و شما به طور معمول هر بار 30 تا 60 دقیقه در مقابل آنها می‌نشینید.

برخی افراد معتقدند که این نور به بهبود خلق و خوی آنها کمک می‌کند، اما کارشناسان می‌گویند مشخص نیست که آیا این روش درمانی مؤثر برای افسردگی فصلی است یا نه.

اگر می‌خواهید نور درمانی را امتحان کنید، جعبه‌هایی را تهیه کنید که از نظر پزشکی برای درمان افسردگی فصلی تأیید شده اند.

همچنین باید به یاد داشته باشید که نور درمانی برای افرادی که به بیماری‌های چشمی‌ مانند آب مروارید یا ورم ملتحمه مبتلا هستند (که می‌تواند چشمان فرد را به نور روشن حساس کند)، بی خطر نیست.

همچنین اگر دارویی مصرف می‌کنید که حساسیت شما به نور را افزایش می‌دهد، باید از نور درمانی خودداری کنید. نمونه‌های رایج عبارتند از آنتی ‌بیوتیک‌ها، داروهای ضد روان ‌پریشی یا مکمل‌های گیاهی که حاوی خارمریم هستند.

اگر مطمئن نیستید که استفاده از نور درمانی برای شما بی خطر است یا خیر، با یک پزشک صحبت کنید. پزشک می‌تواند بگوید که آیا این کار بی خطر است یا خیر و عوارض جانبی احتمالی را توضیح می‌دهد.

جمع بندی و نکات کلیدی

افسردگی فصلی
افسردگی فصلی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali kavyani

دوکسپین

دوکسپین چیست

داروی دوکسپین یک دارو با ساختار آنتی هیستامین است که برای درمان اختلالات اضطرابی، افسردگی و حالت‌های اختلال دوقطبی استفاده می‌شود. دوکسپین عملکرد انتقال‌دهنده‌های عصبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این طریق به درمان افسردگی و اضطراب کمک می‌کند. این دارو همچنین در درمان خارش‌های ناشی از اگزما، انواع سردرد، مشکلات پوستی و بی‌خوابی استفاده می‌شود. بهتر است بدانید دوکسپین داروی خواب‌آور هم هست.

دوکسپین از گروه داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای است . دوکسپین در درمان افسردگی و اضطراب ناشی از الکلیسم و حالت روانی و حالت های مانیک-افسردگی بکار میرود.

 


دوکسپین ۲۵

موارد استفاده و عملکرد آن شبیه آمی تریپتیلین است. این دارو اثرات آنتی موسکارینی متوسط و اثرات سداتیو شدیدی دارد و مهارکننده فعال باز جذب سروتونین است.
در درمان افسردگی، دوکسپین از راه خوراکی به شکل هیدروکلرید داده می شود. دوز اولیه 75 میلی گرم روزانه است که بسته به پاسخ بالینی، دوز آن به تدریج تنظیم می شود. دوزهای بالاتر از 300 میلی گرم شاید در بیماران شدیداً افسرده لازم باشد. ولی بیماران با افسردگی خفیف ممکن است به دوز 50-25 میلی گرم در روز آن نیز پاسخ دهند. دوزهای روزانه بالاتر از 100 میلی گرم بصورت دوزهای منقسم یا به صورت تک دوز در هنگام خواب تجویز می شود.
اگر مجموع دوز تجویزی روزانه بیشتر از 100 میلی گرم باشد بایستی به صورت دوزهای منقسم تجویز شود اگرچه بیشترین میزان دارو ممکن است در هنگام خواب داده شود. در بیماران مسن، دوز شروع 50-10 میلی گرم پیشنهاد شده است. این دارو به صورت تزریق داخل عضلانی و داخل وریدی نیز تجویز می شود. کاهش دوز بایستی بتدریج باشد تا از علائم ترک جلوگیری شود.
این دارو دارای فعالیت آنتاگونیستی هیستامینی H1 , H2 است و به صورت کرمهای موضعی حاوی 5% هیدروکلراید برای درمان کوتاه مدت خارشهای متوسط تا شدید ناشی از انواع مختلف درماتیتها موجود است.
این دارو همچنین در درمان انواعی از سردرد و نیز برخی اختلالات پوستی همچون کهیر مزمن و کهیر سروایدیوتاپیک کاربرد دارد.


دوکسپین ۱۰ 

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز برخی از موارد ناخواسته نیز گردد معمول ترین عوارض جانبی که در مصرف دوکسپین رخ می دهند عبارتند از :

 • خواب آلودگی , سرگیجه , خشکی دهان , تاری دید , یبوست , مشکلات ادراری و احتباس ادرار , استفراغ و حالت تهوع , ناراحتی معده , احساس تغییر طعم غذاها و افزایش وزن

عوارض جانبی اعصاب مرکزی: آژیتاسیون، آتاکسی، سرگیجه، عوارض خارج هرمی، توهم، سردرد، پارستزی، ضعف، تشنج.

قلبی ـ عروقی: آریتمی، تغییرات الکتروکاردیوگرام، افت فشار خون وضعیتی، تاکیکاردی.

گوش، حلق و بینی و چشم: تاری دید، وزوز گوش.

دستگاه گوارش: بی اشتهایی، یبوست، خشکی دهان، تهوع، استفراغ. هماتولوژیک: سرکوب مغز استخوان، نوتروپنی، ائوزینوفیلی.

پوست: تعریق، حساسیت به نور، بثورات جلدی، کهیر.

سایر عوارض: احتباس ادراری، افزایش یا کاهش قند خون، واکنشهای حساسیتی. مسمومیت و درمان ۱۲ ساعت اول بعد از مصرف مقادیر زیاد دارو فاز تحریکی بوده که با علائم فعالیت آنتی کولینرژیک زیاد (آژیتاسیون، تحریک پذیری، گیجی، توهم، هایپرترمی، علائم شبیه پارکینسون، تشنج، احتباس ادرار، خشکی دهان، میدریاز، یبوست و ایلئوس) مشخص می‌شود.

سپس بیمار وارد فاز دپرسانت شده و علائمی مانند هایپوترمی، کاهش یا عدم وجود رفلکس‌ها، آرامش، افت فشار خون، سیانوز، اختلالات قلبی مانند تاکیکاردی و اختلالات هدایتی و اثرات شبیه کینیدین روی ECG خود را نشان می‌دهد.

شدت سمیت با میزان پهن شدن کمپلکس QRS مشخص می شود.

اسیدوز متابولیک به دنبال افت فشار خون، هایپوونتیلاسیون و تشنج ایجاد می‌شود.

درمان علامتی و حمایتی و شامل حفظ راههای هوایی، فشار خون و تعادل آب و الکترولیت می‌باشد.

ایجاد استفراغ ممنوع است. شستشوی معده و ذغال فعال جلوی جذب بیشتر دارو را می گیرند.

دیالیز اثری ندارد. فیزوستیگمین با احتیاط برای برگشت عوارض مرکزی آنتی کولینرژیک می تواند به کار رود.

تشنج با استفاده از دیازپام یا فنیتوئین تزریقی کنترل شده و برای درمان آریتمی ها از فنیتوئین یا لیدوکائین استفاده شود.

برای درمان اسیدوز از بیکربنات استفاده شود.

از باربیتوراتها به دلایل افزایش اثرات CNS و دپرسیون تنفسی استفاده نشود.


دوکسپین در بارداری

دوست عزیز دوکسپین داروی ضد افسردگی است و مصرف آن در بارداری منعی ندارد ولی توصیه میشود با روانپزشک خود مشورت کنید تا بی خطرترین دارو با کمترین دوز را تجویز کند.


دوکسپین برای خارش

از این دارو برای درمان خارش شدید ناشی از اگزما استفاده می‌شود.

این دارو دارای فعالیت آنتاگونیستی هیستامینی H1 , H2 است و به صورت کرمهای موضعی حاوی ۵% هیدروکلراید برای درمان کوتاه مدت خارشهای متوسط تا شدید ناشی از انواع مختلف درماتیتها موجود است.

دوکسپین می تواند به کندو و خارش کمک کند، اما دارو نیز عوارض جانبی قوی دارد و باید با احتیاط مصرف شود. دوکسپین یک داروی ضدافسردگی سه حلقه ای است که همچنین به عنوان آنتی هیستامین قدرتمند عمل می کند و برای درمان کندروهای مزمن و خارش مفید است . هیستامین توسط سلول های مشت بدن بدن شما به عنوان اولین دفاع در برابر آلرژن ها تولید می شود.

اگر آلرژی دارید، بدن شما ممکن است بیش از حد هیستامین تولید کند یا ممکن است هیستامین را در واکنش به آلرژی زا بدون عارضه مانند گرده ایجاد کند. دوکسپین قادر به جلوگیری از H1 و H2، دو نوع گیرنده های هیستامین است که به ویژه در درمان آلرژی های پوستی تاثیر می گذارد ، چرا که هر دو گیرنده هیستامین H1 و H2 می توانند در پوست یافت شوند.

این دارو همچنین در درمان انواعی از سردرد و نیز برخی اختلالات پوستی همچون کهیر مزمن و کهیر سروایدیوتاپیک کاربرد دارد.

 

عوارض

آنتی هیستامین ها: این داروها عموماً برای آلرژی، بی خوابی و حتی اضطراب و افسردگی استفاده می شوند. سیکلوهپتادین، دیفن هیدرامین و دوکسپین (که یک داروی ضد افسردگی نیز هست) بیشترین احتمال افزایش وزن را دارند.


دوکسپین و واکسن کرونا

با پزشک شخصی صحبت کنید که ارتباط دوکسپین و کرونا چیست . 


دوکسپین برای معده

داشتن استرس و اضطراب مداوم می تواند به اندام های دیگر آسیب برساند. یکی از این عضو ها که بسیار تحت تاثیر هورمون های عصبی است معده می باشد. استرس مداوم و بیش از حد می تواند باعث التهاب و حساسیت معده گردد. از این رو ممکن است برای درمان آن نیاز باشد که داروهای ضد استرس اضطراب مصرف گردد. دوکسپین با کاهش استرس و از بین بردن اضطراب می تواند تغییرات و التهاب معده را نیز کم کند.

گرچه معالجه معده عصبی نیاز به درمان های دیگری نیز دارد اما یکی از راههایی که به وسیله آن میتوان تا حد زیادی علائمی معده عصبی را کاهش داد، کنترل استرس و اضطراب با استفاده از داروهای آرام بخش است. علائم معده عصبی شامل احساس پری، سوزش و درد و یا گرسنگی بیش از حد است که هنگامی که فرد دچار حمله عصبی می گردد شروع می شوند و اوج می گیرند. بنابراین اولین راه درمان کنترل استرس و اضطراب با استفاده از داروهای موجود است.


دوکسپین و کرونا

با پزشک شخصی صحبت کنید که ارتباط دوکسپین و کرونا چیست . 


دوکسپین اشکال دارویی

DOXEPIN HCL 10MG CAP
[کپسول دوکسپین]
01995 DOXEPIN HCL 10MG TAB
[قرص دوکسپین]
00471 DOXEPIN HCL 25MG CAP
[کپسول دوکسپین]
01996 DOXEPIN HCL 25MG TAB
[قرص دوکسپین]
01480 DOXEPIN HCL 25MG/2ML AMP
[آمپول دوکسپین]


دوکسپین اگزما

یک تحقیق در درمان اگزما با دووکسپین نشان داد که :‌

اگزما یکی از بیماری‌های خارش‌دار پوستــــی شایع می باشد. کــــرم موضعی دوکسپین در درمان خارش مؤثر بوده و این فرم دارویی در خــــارج از کشـــور وجود دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی بالینی اثر کرم موضعی دوکسپین 5 درصد فرموله شده در دانشکده داروسازی اصفهان در درمان اگزما می باشد. مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک مطالعه کـــارآزمایی بالینی دوسوکور و کنتـــرل شده با دارونما بوده که در سالهای 1383 و1384 با نمونه‌گیری تصادفی در3 مرکز درمــــانی شهر اصفهان، انجام پذیرفت.‌در این پژوهش 60 بیمار مبتلا به انواع اگزما، پس از حصول شرایط ورود به مطالعه، به مدت 8 روز و روزانه 4 مرتبه تحت درمـــان با کرم دوکسپین قرار گرفتند.‌در زمان‌های 0، 3، 8 و 15 روز، اثر درمانی دوکسپین و دارونما بر روی علایـــــم بیماری و میزان شیوع عوارض جانبی بررسی گردید. ‌ابزار گردآوری داده‌ها فرم اطلاعاتی بود که در آن خصوصیات دموگرافیک بیماران و وضعیت بیمـــاری ثبت گردید. نتایج حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های ناپارامتری مان‌‌ویتنی، ویلکاکسون و توی کندال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: دوکسپین موجب کاهش علایم بیماری شامل؛ خارش (5/75 درصد)، التهاب (8/43 درصد)، خشکی پوست (5/37 درصد)، ترشحات (5/59 درصد)، چرمی شدن (5/41 درصد) و شدت اگزما (5/41 درصد) در پایـــان دوره درمان (روز هشتم) گـردید. آثــــار مشابهی نیز با دارونما مشاهده گردید. اثربخشی درمانها ارتباطی به سن و جنس بیماران نداشت. تنها عارضه ناشی از درمان سوزش بود که تقریباً شیوع یکسان در هر دو گروه دارو (30 درصد) و دارونما (27 درصد) داشت. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این طرح بیانگر اثربخشی کرم موضعی دوکسپین 5 درصد در درمان علایم اگزما است. اگرچه این اثر با دارونما اختلاف معنی‌دار آمـــاری ندارد، ولی می تواند جایگزین مناسبی برای دوکسپین خوراکی یا کورتیکوستروئیدهای موضعی باشد.


دوکسپین الکل

 • دوکسپین را نباید همراه با غذا و یا الکل مصرف کرد
 • الکل یا ماری جوانا (شاهدانه) می تواند باعث سرگیجه یا خواب آلودگی شما شود. بنابراین هنگام مصرف دوکسپین از رانندگی، استفاده از ماشین آلات و کارهایی که نیاز به هوشیاری یا دید واضح دارند، خودداری کنید. نوشیدنی های الکلی را محدود کنید. در صورت استفاده از ماری جوانا (شاهدانه) با پزشک خود صحبت کنید.


ایا دوکسپین باعث چاقی میشود

آنتی هیستامین ها: این داروها عموماً برای آلرژی، بی خوابی و حتی اضطراب و افسردگی استفاده می شوند. سیکلوهپتادین، دیفن هیدرامین و دوکسپین (که یک داروی ضد افسردگی نیز هست) بیشترین احتمال افزایش وزن را دارند.


اپو دوکسپین

موارد استفاده و عملکرد آن شبیه آمی تریپتیلین است. این دارو اثرات آنتی موسکارینی متوسط و اثرات سداتیو شدیدی دارد و مهارکننده فعال باز جذب سروتونین است.
در درمان افسردگی، دوکسپین از راه خوراکی به شکل هیدروکلرید داده می شود. دوز اولیه 75 میلی گرم روزانه است که بسته به پاسخ بالینی، دوز آن به تدریج تنظیم می شود. دوزهای بالاتر از 300 میلی گرم شاید در بیماران شدیداً افسرده لازم باشد. ولی بیماران با افسردگی خفیف ممکن است به دوز 50-25 میلی گرم در روز آن نیز پاسخ دهند. دوزهای روزانه بالاتر از 100 میلی گرم بصورت دوزهای منقسم یا به صورت تک دوز در هنگام خواب تجویز می شود.
اگر مجموع دوز تجویزی روزانه بیشتر از 100 میلی گرم باشد بایستی به صورت دوزهای منقسم تجویز شود اگرچه بیشترین میزان دارو ممکن است در هنگام خواب داده شود. در بیماران مسن، دوز شروع 50-10 میلی گرم پیشنهاد شده است. این دارو به صورت تزریق داخل عضلانی و داخل وریدی نیز تجویز می شود. کاهش دوز بایستی بتدریج باشد تا از علائم ترک جلوگیری شود.
این دارو دارای فعالیت آنتاگونیستی هیستامینی H1 , H2 است و به صورت کرمهای موضعی حاوی 5% هیدروکلراید برای درمان کوتاه مدت خارشهای متوسط تا شدید ناشی از انواع مختلف درماتیتها موجود است.
این دارو همچنین در درمان انواعی از سردرد و نیز برخی اختلالات پوستی همچون کهیر مزمن و کهیر سروایدیوتاپیک کاربرد دارد.

 


ایا دوکسپین باعث ریزش مو میشود

این دارو ممکن عوارضی داشته باشد که منجر به ریزش مو  نازک شدن مو شود . 

انواع دوکسپین

کپسول و پماد و قرص و تزریقی 


آیا دوکسپین اعتیاد آور است

خیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali kavyani

clomipramine

کلومیپرامین (Clomipramine) از ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای است که به صورت قرص موجود است و مصرف می‌شود.

این دارو در دهه ۶۰ میلادی توسط شرکت سویسی نوارتیس تولید و در سراسر جهان مصرف می‌شود.

داروی کلومیپرامین همچنین برای انزال زودرس در مردان تجویز می شود . 

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

نام‌های تجاری کلومیپرامین  :

U.S:

Anafranil

Canada:

Anafranil

Apo- clomipramine

Co- clomipramine

Gen- clomipramine

گروه دارویی-درمانی:

ضدافسردگی و اختلالات وسواسی

اشکال دارویی:

TAB: 10, 25, 50, 75 mg

کلومیپرامین ۲۵

کلومیپرامین یک داروی نیازمند نسخه و به فرم کپسول خوراکی موجود است. کپسول خوراکی کلومی‌پرامین با نام تجاری آنافرانیل در دسترس است. همچنین این دارو بعنوان یک داروی ژنریک نیز در دسترس است. داروهای ژنریک عموما قیمت کمتری نسبت به نوع تجاری دارند. در برخی موارد ممکن است داروی ژنریک در تمام فرم‌های تجاری و با همان قدرت در دسترس نباشد.

قصد داریم استفاده از قرص کلومیپرامین 25 برای زود انزالی را مورد بررسی قرار دهیم.

در بررسی قرص کلومیپرامین ۲۵ برای زود انزالی باید بگوییم این دارو در صورت نیاز جهت تاخیر انزال در آقایانی که انزال سریع دارند استفاده می‌شود. اگر چه فقط حدود نیمی از آقایان به این رژیم درمانی پاسخ می‌دهند بنابراین دانستن پتانسیل پاسخ‌دهی بیمار به رژیم درمانی قبل از شروع درمان مفید است.

مطالعه‌ی کنونی تلاش می‌کند فاکتورهای مقایسه‌ای که ممکن است پیش‌بینی پاسخ‌دهی یا عدم پاسخ‌دهی بیمار را به کلومیپرامین را میسر می‌کند، شناسایی کند. متغیرهای مرتبط با انزال سریع در ۲۳ مرد مبتلا به انزال زودرس که به کلومیپرامین پاسخ داده بودند، بررسی شد.

بررسی نشان داد که سه فاکتور باید قبل از درمان بررسی شوند:

 1.  زمان وقوع اولین انزال
 2.  رضایت جنسی کلی 
 3.  دفعات انزال در هر هفته

ارزیابی این موارد به طرز چشم‌گیری پیش‌بینی پاسخ‌دهی به این رژیم درمانی را مقدور می‌سازد؛ به ویژه در آقایانی که انزال سریع دارند و زمان وقوع انزال اولیه‌ی آن‌ها ۶۰ ثانیه، میزان رضایت جنسی گزارش ‌شده توسط خود فرد ۵ یا بیشتر (در یک ارزیابی ۷ نمره‌ای) و تعداد انزال ۲ بار یا بیشتر در هفته می‌باشد با احتمال بیشتری به درمان با ۲۵ میلی‌گرم کلومی‌پرامین در صورت نیاز سود می‌برند.

کلومیپرامین وسواس

کلومیپرامین برای درمان اختلال وسواس فکری و عملی (OCD) استفاده می‌شود. این دارو به کاهش افکار مداوم و ناخواسته (وسواس‌های فکری) و به کاهش میل به انجام کارهای مکرر (وسواس‌های عملی مانند شستن دست، شمارش، چک کردن) که در زندگی روزمره اختلال ایجاد می‌کند، کمک می‌نماید. این دارو متعلق به دسته‌ای از داروها به نام داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای است. این ماده با تأثیر بر تعادل برخی مواد شیمیایی طبیعی در مغز (انتقال دهنده‌های عصبی مانند سروتونین) عمل می‌کند.

طبقه بندی درمانی: داروی وسواس کلومپیرامین  از گروه داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای است که برای درمان نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی که شامل افکار و اعمال تکراری است، مورد استفاده قرار می گیرد.

یک تحقیق در ایران نشان داد که :‌

پژوهش حاضر به منظور مقایسه کارائی دو داروی کلومیپرامین و فلئوگزتین در کاهش علایم اختلال وسواسی- جبری، بر روی یکصد و ده نفر از مبتلایان به این اختلال انجام گرفت. مواد و روش کار:

آزمودنی های پژوهش را تعداد 110 بیمار مبتلا به اختلال وسواسی – جبری تشکیل می دهند که از مراجعه کنندگان به دو کلینیک روانپزشکی در سطح تبریز از هر دو جنس به روش نمونه برداری در دسترس انتخاب شدند، ابتدا به روش تصادفی به دو گروه و سپس به روش نمونه برداری مرحله ای غیر تصادفی به سه گروه دیگر اختصاص یافتند.

در گروه اول ودوم کارآیی دو داروی کلومیپرامین و فلئوگزتین با هم مقایسه شدند.

در رگوه سوم و چهارم بیماران مقاوم به هر یک از دو دارو با داروی دیگر مورد درمان قرار گرفتند و بالاخره در گروه پنجم بیماران مقاوم به هر دو دارو با درمان ترکیبی دو دارو درمان شدند.

نتایج نتایج پژوهش برتری نسبی فلئوگزتین را بر کلومیپرامین نشان داد.

 بحث با توجه به نتایج مطالعه حاضر فلئوگزتین می تواند یکی از داروهای خط اول در درمان اختلال وسواسی – جبری و احتمالا وسیله فارماکولوژیک مناسب برای بیماران وسواسی در کشور ما باشد.

کلومیپرامین ۷۵

کلومیپرامین ۷۵ برای مشکلات زیر تجویز می شود :

اختلالات وسواسی اجباری، افسردگی، سندرم خستگی مزمن، اختلالات خلقی پیش از قاعدگی و زودانزالی

کلومیپرامین زود انزالی

قصد داریم استفاده از قرص کلومیپرامین 25 برای زود انزالی را مورد بررسی قرار دهیم.

در بررسی قرص کلومیپرامین ۲۵ برای زود انزالی باید بگوییم این دارو در صورت نیاز جهت تاخیر انزال در آقایانی که انزال سریع دارند استفاده می‌شود. اگر چه فقط حدود نیمی از آقایان به این رژیم درمانی پاسخ می‌دهند بنابراین دانستن پتانسیل پاسخ‌دهی بیمار به رژیم درمانی قبل از شروع درمان مفید است.

مطالعه‌ی کنونی تلاش می‌کند فاکتورهای مقایسه‌ای که ممکن است پیش‌بینی پاسخ‌دهی یا عدم پاسخ‌دهی بیمار را به کلومیپرامین را میسر می‌کند، شناسایی کند. متغیرهای مرتبط با انزال سریع در ۲۳ مرد مبتلا به انزال زودرس که به کلومیپرامین پاسخ داده بودند، بررسی شد.

بررسی نشان داد که سه فاکتور باید قبل از درمان بررسی شوند:

 1.  زمان وقوع اولین انزال
 2.  رضایت جنسی کلی 
 3.  دفعات انزال در هر هفته

ارزیابی این موارد به طرز چشم‌گیری پیش‌بینی پاسخ‌دهی به این رژیم درمانی را مقدور می‌سازد؛ به ویژه در آقایانی که انزال سریع دارند و زمان وقوع انزال اولیه‌ی آن‌ها ۶۰ ثانیه، میزان رضایت جنسی گزارش ‌شده توسط خود فرد ۵ یا بیشتر (در یک ارزیابی ۷ نمره‌ای) و تعداد انزال ۲ بار یا بیشتر در هفته می‌باشد با احتمال بیشتری به درمان با ۲۵ میلی‌گرم کلومی‌پرامین در صورت نیاز سود می‌برند.


کلومیپرامین و چاقی

کلومیپرامین برای درمان افسردگی تجویز می شود. این دارو همچنین در تسکین دردهای عصبی کم خوابی یا کمبود اشتها هم کاربرد دارد.

که در نتیجه باعث چاقی می تواند باشد .

کلومیپرامین اختلال نعوظ

این دارو برای مشکل در نعوظ تجویز می شود

کلومیپرامین اعتیاد

در مصرف با دوز تجویز شده پزشک اعتیادی ایجاد نمی شود .

کلومیپرامین اضطراب

کلومیپرامین از گروه داروهای ضدافسردگی (مهارکننده های اختصاصی بازجذب سرتونین SSRI ) است که برای درمان اختلال اضطراب اجتماعی و یا اختلالات وسواس فکری- عملی که شامل افکار و اعمال تکراری است مورد استفاده قرار می گیرد.

کلومیپرامین اشتها آور است

بله . قرص کلومیپرامین باعث افزایش اشتها می شود .

کلومیپرامین برای زود انزالی تجویز می شود .

آنافرانیل

قرص آنافرانیل یک داروی ضد افسردگی، از دسته داروهای سه حلقه ای است که برای درمان وسواس، افسردگی،اضطراب، اختلال پیش قاعدگی و زود انزالی مصرف می شود.

آمپول کلومیپرامین

 • آمپول کلومیپرامین حتما باید در بیمارستان یا مطب پزشک تزریق شود.-اگر دیابت دارید،قند خون خود را به صورت دوره ای بررسی کنید.
 • در طول مصرف دارو از مصرف الکل و سایر فراورده های حاوی الکل مثل الگزیرها بدون نظر پزشک خودداری کنید.
 • در صورت مشکل بینایی به پزشک خود اطلاع دهید.
 • برای پیشگیری از کمبود مایعات بدن، در شرایط فعالیت زیاد و هوای گرم به مقدار کافی مایعات مصرف کنید.
 • ممکن است با تغییر وضعیت سریع از حالت نشسته به ایستاده سرگیجه مختصری ایجاد شود که به مرور برطرف می شود. این حالت طبیعی است. بهتر است هنگام برخواستن ، به ارامی بلند شوید.

آیا کلومیپرامین باعث چاقی میشود؟
آیا کلومیپرامین چاق میکند

بله کلومیپرامین  باعث افزایش اشتها و در نهایت چاقی خواهد شد

آثار کلومیپرامین

کلومیپرامین یکی از انواع داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای است که به توازن هرچه بیشتر انتقال دهنده‌های عصبی مغز کمک می‌کند. از این دارو اغلب در درمان اختلال وسواس فکری- عملی استفاده می‌شود. مصرف کلومیپرامین به کاهش افکار مزاحم و رفتارهای تکرار شونده افراطی که در اختلال وسواس وجود دارد کمک می‌کند.

کلومیپرامین و آسنترا

این دو دارو تداخلی ندارد

کلومیپرامین و عوارض آن

مصرف هر دارو در کنار بهبودی بیمار می تواند باعث بروز عوارض ناخواسته ای شود که معمولا بعد از مدتی از شروع مصرف دارو از بین می رود. در رابطه با این دارو نیز مشاهده عوارض جانبی زیر طبیعی می باشد.

 • خشکی دهان
 • یبوست و سوهاضمه، اسهال یا تهوع
 • خواب آلودگی، خستگی
 • سردرد و سرگیجه
 • مشکلات بینایی مانند تاری دید

این عوارض ممکن است در تمامی بیماران دیده نشود. اما در صورت مشاهده عود و تداوم اثرات جانبی روانپزشک خود را مطلع نمایید. عوارض زیر نیز از اثرات جانبی کمتر شایع هستند که در صورت مشاهده آنها به صورت شدید و طولانی باید روانپزشک خود را مطلع کنید.

 • اضطراب و پریشانی
 • اختلال در خواب
 • مشکل در دفع ادرار
 • احساس گزگز انگشتان
 • تغییر غیر عادی در اشتها یا وزن
 • تغییر طعم ها در دهان
 • زنگ زدن گوش
 • بروز لکه های قرمز پوستی خارش دار
 • ریزش مو
 • تعریق شدید
 • ضربان قلب نامنظم

کلومیپرامین برای چیست
کلومیپرامین برای چیه

 • اختلال وسواس فکری-عملی که توسط FDA تأیید شده‌است. سایر آژانس‌های نظارتی (مانند TGA استرالیا و MHRA انگلستان) نیز کلومیپرامین را برای این نشانه تأیید کرده‌اند. در برخی بررسی‌ها مشاهده شده که ۶۰ درصد از بیماران پس از ۴–۱۲ هفته مصرف به بهبود نسبی دست می‌یابند.
 • اختلال هراس با یا بدون آگورافوبیا.
 • اختلال خودزشت انگاری
 • فلج خواب در ارتباط با حمله خواب. که یک نشانه TGA و MHRA برای کلومیپرامین است.
 • انزال زودرس
 • اختلال گسست از شخصیت
 • درد مزمن با یا بدون بیماری ارگانیک، به ویژه سردرد نوع تنشی
 • فلج خواب، با یا بدون narcolepsy
 • شب ادراری (ادرار غیرارادی در خواب) در کودکان. ممکن است این اثر پس از درمان پایدار نباشد، و زنگ درمانی ممکن است در کوتاه مدت و بلند مدت مؤثرتر باشد. ترکیبی از یک tricyclic (مانند کلومیپرامین) با داروهای آنتی کولینرژیک، ممکن است برای درمان شب ادراری از یک داروی ضدافسردگی سه حلقه ای تنها مؤثر ترباشد.
 • تریکوتیلومانیا

ممکن است خطر خودکشی را در افراد زیر ۲۰ سال افزایش دهد.از طریق دهان گرفته مصرف شود. کلومیپرامین بیشتر از سایر ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای مانیا ایجاد می‌کند

کلومیپرامین برای وسواس

کلومیپرامین برای وسواس داروی مناسبی است و تجویز می شود

کلومیپرامین برای کودکان

یک تحقیق نشان داده است که :‌

بین تأثیر کلومیپرامین و فلوکستین بر اساس نمره کل، نمره وسواس فکری و وسواس عملی مقیاس یل- براون تفاوت معنی داری مشاهده شد و فلوکستین مؤثرتر از کلومیپرامین بود. اما بر اساس نمره کل آزمون مادزلی و خرده آزمونهای آن، همچنین نمره مقیاس سنجش کلی، تفاوت معنی داری بین تأثیر دو دارومشاهده نشد. کاهش علائم براساس کاهش نمره کل یل- براون براثر کلومیپرامین و فلوکستین به ترتیب 44% و 49% بعد از 8 هفته درمان بود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، فلوکستین در درمان کوتاه مدت در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی حداقل به اندازه کلومیپرامین مؤثر است. با توجه به مقالات منتشر شده پیگیری بیماران در کارآزمایی های بعدی برای مدت بیشترو با حجم نمونه زیادتر توصیه می شود

کلومیپرامین برای معده

برای درمان مشکلات گوارشی از قبیل ناراحتی معده، قولنج و حالت تهوع مفید است .


کلومیپرامین با چه داروهایی تداخل دارد

کلومیپرامین تداخل

تمام داروهای ضد افسردگی
تمام داروهای ضد تشنج
داروهای شل کننده عضلات
تمام داروهای خواب آور
داروهای آنتی هیستامین
داروهای ادرار آور
داروهای درمان پارکینسون
داروهایی که اسید معده را تحت تاثیر قرار می دهند
سرترالین ، فلوکستین ، آمی تریپتیلین ، ایمی پرامین ، سیتالوپرام ، ریتالین ، ترامادول ، متادون
سیتریزین ، لوراتادین ، آسپرین ، فلوکونازول ، امپرازول ، ایبوپروفن ، فنوباربیتال
کاپتوپریل ، آتنولول ، مترونیدازول ، آزیترومایسین و ….

 

کلومیپرامین برای ترک اعتیاد

این دارو در گذشته تجویز می شد و در بهبود علایم خماری ترک اثر دارد .

کلومیپرامین باعث چاقی میشود

بله

کلومیپرامین پنجاه

کلومیپرامین پنجاه برای درمان افسردگی تجویز می شود

کلومیپرامین و پانیک
کلومیپرامین برای پانیک

درمان دارویی پانیک به شرح زیر است :‌

یک نوع داروی ضد افسردگی به نام بازدارنده جذب مجدد سروتونین (SSRI) یا اگر SSRI ها مناسب نیستند، یک ضد افسردگی سه چرخه ای (معمولا ایمی پرامین یا کلومیپرامین)

داروهای ضد سرع  مانند pregabalin  یا، اگر اضطراب شما شدید باشد، کلونازپام (این داروها همچنین برای درمان اضطراب مفید هستند). داروهای ضد افسردگی 2 تا 4 هفته قبل از تأثیر آنها باید مصرف شوند و تا 8 هفته به طور کامل طوب می کشد تا اثر کنند.

مصرف داروهای خود را حتی اگر احساس می کنید آنها اثری ندارند ادامه دهید و تنها در صورتی آنها را متوقف کنید که پزشک عمومیتان به انجام این کار توصیه کند.

کلومیپرامین تپش قلب

کلومیپرامین، جزو داروهای ضدافسردگی سه حلقه‌ای است که عمدتا به‌منظور درمان بیماری وسواس تجویز و باعث بروز اختلال در ضربان قلب می‌شود.

کلومیپرامین تزریقی

آمپول کلومیپرامین حتما باید در بیمارستان یا مطب پزشک تزریق شود

تاثیر کلومیپرامین بر زود انزالی

بسته به شرایط جسمانی فرد و دلیل زود انزالی دوزی که توسط پزشک تجویز می شود، متفاوت است. بنابراین برای آگاهی از نحوه مصرف قرص کلومیپرامین برای زود انزالی حتما با دکتر مشورت کنید.

به خاطر داشته باشید، که مدت زمان تاثیر این دارو بین ۲ الی ۳ هفته است. اما اگر بعد از این مدت تاثیری مشاهده نکردید و یا دچار یکی از عوارض زیر شدید، حتما با پزشکتان مشورت نمایید.

عوارض قرص کلومیپرامین برای زود انزالی چیست؟

به خاطر داشته باشید که این دارو اساسا برای حل مشکلات روحی و روانی تجویز می شود. اما به دلیل تحقیقاتی که انجام شده است، مصرف آن برای زود انزالی نیز موثر است. با این وجود مصرف این دارو به صورت خودسرانه و یا بیش از حد، می تواند برای فرد عوارض زیر را به دنبال داشته باشد :

 • خواب آلودگی
 • خشکی دهان
 • تاری دید
 • تهوع
 • سردرد
 • یبوست
 • مشکلات قلبی
 • مشکل خواب
 • اضطراب

جایگزین کلومیپرامین

کلومیپرامین یک داروی ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای است که داروهای زیر جایگزین آن می باشد :‌

 • نورتریپتیلین
 • آمی‌تریپتیلین
 • کلومیپرامین
 • ایمیپرامین
 • دسیپرامین
 • دوکسپین

قرص کلومیپرامین جلوگیری از انزال زودرس

مطالعات بسیار زیادی تاثیر ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای و داروهای SSRI (مهارکننده‌های انتخابی گیرنده‌ی سروتونین) را در درمان انزال زودرس نشان می دهد .

کلومیپرامین عوارض جانبی

-در مدت درمان با این دارو ممکن است خشکی دهان را تجربه کنید که برای برطرف نمودن آن می توانید از آدامس یا آبنبات های بدون شکر استفاده نمایید.
-یبوست و سوهاضمه، اسهال یا تهوع نیز از عوارض شایع این دارو می باشند که با یک رژیم غذایی حاوی وعده های غذا سبک و ساده و حاوی فیبر مناسب در صورت یبوست و با محدود کردن غذا های چرب و پر ادویه و مصرف به اندازه آب در شبانه روز می توانید این علائم را کاهش دهید.
-خواب آلودگی، خستگی، سرگیجه و مشکلات بینایی مانند تاری دید از عوارض این دارو می باشد لذا تا زمانی که اثر دارو از بین نرفته از رانندگی و کارهایی که نیاز به تمرکز و احتیاط بیشتری دارند خودداری نمایید.
-اگر برای اولین بار از این دارو استفاده می کنید ممکن است با تغییروضعیت سریع از حالت نشسته به ایستاده سرگیجه مختصری ایجاد شود که به مرور برطرف می شود. این حالت طبیعی است. هنگام برخواستن ، به ارامی بلند شوید.
-سردرد می تواند یکی از عوارض این دارو می باشد در صورت ابتلا به آن، آب و مایعات به مقدار کافی مصرف کنید و با داروساز خود جهت انتخاب داروی ضد درد مناسب شرایطتان مشورت نمایید. اما در صورتی که سردرد شما طولانی و شدید شد حتما به پزشک خود مراجعه کنید.
-در صورت بروز علایمی همچون اضطراب و پریشانی، اختلال در خواب، مشکل در دفع ادرار، احساس گزگز انگشتان، تغییر غیر عادی در اشتها یا وزن، تغییر طعم ها در دهان، زنگ زدن گوش، لکه های قرمز پوستی خارش دار، ریزش مو یا تعریق شدید و ضربان قلب نامنظم حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.
-این دارو می تواند در نتایج تست های آزمایشگاهی و نوار قلبی تغییراتی ایجاد کند لذا پیش از انجام این آزمایشات پزشک خود را از مصرف این دارو مطلع نمایید.

کلومیپرامین چیست

کلومیپرامین (Clomipramine) از ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای است که به صورت قرص موجود است و مصرف می‌شود.

کلومیپرامین چه قرصی است

این دارو همچنین در درمان حملات ترس یا فوبیا و وسواس هم استفاده دارد . علت اصلی بروز افسردگی ناشناخته است اما هدف از درمان دارویی همراه با مشاوره درمانی برطرف …

کلومیپرامین چه دارویی است

کلومیپرامین (به انگلیسی: Clomipramine) تحت نام تجاری Anafranil یک داروی ضد افسردگی سه حلقه ای است. که به صورت قرص موجود است و مصرف می‌شود

کلومیپرامین چیه

قرص کلومیپرامین (Clomipramine) از ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای است که به صورت قرص موجود است و مصرف می‌شود. کلومیپرامین برای رفع علایم افسردگی، اختلالات وسواسی اجباری، اختلالات خوردن و هراس، درد عصبی و برخی موارد دیگر تجویز می‌شود. زمان شروع اثر دارو ۳-۲ هفته (به عنوان ضدافسردگی) بوده و راه دفع دارو از طریق کلیه است.

کلویپرامین به صورت قرص موجود است و به طور خوراکی مصرف می شود.

افسردگی در بعضی افراد بدون هیچ دلیل ظاهری بروز می‌کند و در عده‌ای دیگر به دلیل وجود مشکلات خانوادگی، از دست دادن عزیزان و یا بیماری به وجود می‌آید. اگرچه هنوز به علت دقیق افسردگی  پی نبرده‌اند، اما به نظر می‌رسد به هم‌ خوردن تعادل ترکیبات شیمیایی مغز یک عامل مؤثر است. علاوه بر درمان‌های دارویی برای افسردگی روش‌هایی طبیعی هم وجود دارد که در لینک زیر می‌توانید با آن‌ها آشنا شوید.

کلومیپرامین چاق میکند

باعث افزایش اشتها می شود .

کلومیپرامین چه نوع قرصی است

ضد افسردگی

کلومیپرامین چه خواصی دارد

درمان اختلالات وسواسی اجباری، افسردگی، سندرم خستگی مزمن، اختلالات خلقی پیش از قاعدگی و زودانزالی

قرص کلومیپرامین چیست

کلومیپرامین متعلق به گروهی از داروها به نام ضدافسردگی سه حلقه‌ای می‌باشد. این دارو به کاهش علائم تعدادی از بیماری‌ها کمک می‌کند.

افسردگی: علت دقیق افسردگی شناخته‌شده نیست. این بیماری بدون هیچ دلیل روشنی یا توسط یک رویداد در زندگی مانند مشکل در روابط، مرگ و یا بیماری خاص می‌تواند ایجاد شود. افسردگی باعث می‌شود به‌طور مداوم شما خلق‌وخوی بد داشته باشید و همچنین علائم دیگری در شما ایجاد می‌کند که باعث می‌شود با فعالیت‌های روزانه شما تداخل کند.

ترس و وسواس: ترس یا فوبیا (fobia) ترس زیاد از چیزی یا رویدادی است که فراتر از واقعیت وضعیت باشد. وسواس، افکار، تصاویر و یا اصرار ناخوشایندی است که به ذهن شما می‌آیند. هر دو این بیماری‌ها می‌تواند احساس پریشانی در شما ایجاد کند و شما را از انجام فعالیت‌های طبیعی‌تان باز دارد.

خواب حیوانی در ارتباط با حمله خواب: حمله خواب یک مشکل طولانی مدت است که بر خواب تأثیر می‌گذارد. این بیماری اغلب با یک بیماری به نام خواب حیوانی در ارتباط است. خواب حیوانی کلمه‌ای است که برای توصیف از دست دادن ناگهانی کنترل عضلات به کار می‌رود که اغلب توسط احساسی مثل خشم یا هیجان ایجاد می‌شود. این بیماری باعث می‌شود شما چیزی را رها کنید و یا تلوتلو بخورید.

کلومیپرامین (Clomipramine) می‌تواند به کاهش علائم هر یک از این بیماری‌ها کمک کند. تصور می‌شود که این دارو با تداخل در مواد شیمیایی مغز (مانند سروتونین) که ممکن است در ایجاد علائم دخیل باشند، کار می‌کند.

کلومیپرامین و حافظه

در عوارض جانبی آن اختلالات حافظه وجود دارد .

کلومیپرامین 10 برای حاملگی ضرر دارد

یک تحقیق نشان داده است که :

نتایج به‌دست آمده از این مطالعه حاکی از تراتوژن بودن کافیین در دوز بالا و مصرف هم‌زمان کلومی‌پرامین و کافیین می‌باشد. توصیه می‌گردد که مادران باردار از مصرف بی‌رویه داروها و غذاهای کافیین‌دار و مصرف هم‌زمان آن‌ها با کلومی‌پرامین در سه ماهه اول بارداری خودداری نمایند. 

کلومیپرامین خواب اور است

بهترین زمان مصرف آن شب ها پیش از خواب می باشد چون تا حدودی خواب آور است.

کلومیپرامین خرید

باید از داروخانه با دستور پزشک خریداری کنید .

کلومیپرامین خودکشی

مصرف کلومیپرامین می تواند احتمال خودکشی را در جوانانی که دچار افسردگی هستند افزایش دهد

خواص کلومیپرامین
خواص کلومیپرامین 10

درمان اختلالات وسواسی اجباری، افسردگی، سندرم خستگی مزمن، اختلالات خلقی پیش از قاعدگی و زودانزالی

قرص کلومیپرامین خارجی با داخلی تفاوتی ندارد  .

قرص کلومیپرامین خواب اوره

بله باعث خواب آلودگی می شود .

کلومیپرامین و بی خوابی

در بعضی افراد علامت بی خوابی ظاهر می شود .

کلومیپرامین و قند خون

یک تحقیق نشان داد که :‌

روش: 30 بیمار مبتلا به وسواس فکری و عملی 17-7 ساله که به درمانگاه بیمارستان روزبه مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. برای تشخیص، مصاحبه بالینی بر پایه ملاک‌های تشخیصی DSM-IV، پرسشنامه وسواس مادزلی و ییل‏براون به‌کار برده شد. بیماران به‌طور تصادفی در دو گروه 15 نفری جای داده شدند. آزمایش‌های لازم برای تعیین سطح پایه قندخون ناشتا، تری‌گلیسیرید، کلسترول و آزمون‌های عملکرد کبدی توسط آزمایشگاه و تعیین وزن افراد در دو گروه، پیش از شروع درمان و در هفته‏های دوم، چهارم و هشتم انجام شد. پژوهش به صورت دو سر کور به اجرا درآمد. گروه اول تحت درمان با فلوکستین با مقدار مصرف 20-10 میلی‏گرم روزانه در شروع درمان و افزایش آن به 60-20 میلی‏گرم روزانه در هفته دوم قرار گرفت. در گروه دوم کلومی‌پرامین، 25 میلی‌گرم روزانه، در شروع درمان و افزایش آن به 100-75 میلی‏گرم روزانه در هفته دوم به‌کار برده شد. داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی و آزمونt تحلیل شد.

یافته‌ها: این بررسی نشان داد که داروی فلوکستین به طور معنی‌داری باعث کاهش غلظت قند خون ناشتا، غلظت خونی کلسترول و تری‌گلیسیرید و هم‌چنین موجب افزایش غلظت کبدی ALP شده است. اما، کلومی‌پرامین سبب افزایش غلظت قند خون ناشتا، تری‌گلیسیرید و کلسترول شد؛ درحالی‌که تغییری در غلظت کبدی ALP به وجود نیاورد. فلوکستین و کلومی‌پرامین هر دو موجب افزایش غلظت کبدی SGOT و SGPT شده‌اند. مصرف داروی فلوکستین پس از هشت هفته سبب کاهش محسوس وزن نشد در حالی که کلومی‌پرامین موجب افزایش محسوسی در وزن پس از هشت هفته شد.

نتیجه: به نظر می‏رسد، فلوکستین در درمان وسواس فکری و عملی بیماران وسواسی که دچار دیابت و یا بیماری‌های قلبی و عروقی نیز هستند و از چاقی هم رنج می‏برند، داروی مناسب‏تری باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali kavyani

maprotiline

ماپروتیلین با نام تجاری لودیومیل، یکی از داروهای ضد افسردگی که خاصیت ضد اضطرابی نیز دارد.

همچنین برای از بین بردن دردهای مزمن عصبی نیز استفاده می شود.

این دارو بر سیستم اعصاب مرکزی اثر گذاشته و مهارکننده باز جذب سروتونین و نوراپی نفرین است. ماپروتیلین (Maprotiline) ﺑﺎز ﺟﺬب ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻛﻨـﺪ، ﻛـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ آن اﺳﺖ.

اﻳﻦ دارو ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدی ﺑـﺎ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫﻴﺴـﺘﺎﻣﻴﻨﻲ H1 دارد و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮاب آور اﺳﺖ.

در ادامه با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

 

نام‌های تجاری:

Canada:

Novo- Maprotiline

Teva- Maprotiline

گروه دارویی-درمانی: 

آﻧﺘﻲ دﭘﺮﺳﺎﻧﺖ، ﺗﺘﺮا ﺳﻴﻠﻜﻴﻚ

اشکال دارویی:

Scored Tablet: 25mg . 75mg

مکانیسم عمل:

ماپروتیلین برداشت مجدد سروتونین و نوراپی نفرین به داخل پایانه عصبی را مهار می‌کند .

در نتیجه باعث تحرک گیرنده‌های می‌شود.

ماپروتیلین ﺑﺎز ﺟﺬب ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲﻛﻨـﺪ، ﻛـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ آن اﺳﺖ.

اﻳﻦ دارو ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدی ﺑـﺎ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫﻴﺴـﺘﺎﻣﻴﻨﻲ H1 دارد و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﻮاب آور اﺳﺖ.

موارد مصرف:

این دارو برای بهبود بیماری افسردگی به خصوص وقتی تسکین لازم باشد، تجویز می‌شود.

جذب و متابولیسم دارو:

ماپروتیلین از طریق خوراکی به طور کامل جذب می شود.

در کبد متابولیزه شده و دارای متابولیت فعال می‌ باشد. ۸۸% دارو به پروتئین‌ های پلاسما متصل می‌ شود. 

نیمه عمر پلاسمایی آن ۵۸-۲۷ ساعت می‌باشد.

زمان شروع اثر دارو ۳-۲ هفته پس از مصرف می‌ باشد.

این دارو از طریق صفرا و کلیه دفع می‌ شود.

دوزبندی در بزرگسالان:

بزرگسالان:

در ابتدا mg/day75-25 (سالخوردگان mg/day25) در مقادیر منقسم مصرف می‌ شود که در صورت نیاز و تحمل بیمار می‌ توان مقدار مصرف را به میزان mg/day25 افزایش داد.

ماپروتیلین ۲۵ برای چیست

ضد افسردگی که خاصیت ضد اضطرابی نیز دارد.

همچنین برای از بین بردن دردهای مزمن عصبی نیز استفاده می شود.

عوارض قرص ماپروتیلین 25

خشکی دهان، خواب‌آلودگی، تاری دید، اختلال در تطابق و افزایش فشار داخل چشم، یبوست، تهوع، اشکال در ادرار کردن،‌افت فشار خون وضعیتی،‌ افزایش ضربان قلب، سنکوپ، آریتمی، تعریق، بثورات جلدی، لرزش دست، کهیر، اختلالات رفتاری (بخصوص در کودکان)‌، هیپومانیا، توهم (بخصوص در سالمندان)،‌ افزایش اشتها، تغییر وزن، تشنج، اختلالات حرکتی و دیسکینزی، تب،‌ آگرانولوسیتوز، لوکوپنی، ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی، کاهش سدیم خون و اختلال در عملکرد کبد از عوارض جانبی دارو هستند.

عوارض قطع ناگهانی قرص ماپروتیلین

قطع ناگهانی ماپروتیلین باعث ایجاد علائم قطع دارو مانند لرز، تهوع، سردرد و ضعف می‌شود، برای قطع دارو با نظارت پزشک میزان دارو را به تدریج کم کنید تا نهایتا قطع گردد.

قرص ماپروتیلین چاق میکند

قرص های ضد افسردگی تری سایکلیک. داروهایی شامل ماپروتیلین , آمی تریپتیلین، دوکسپین و نوروتریپتیلین می توانند با افزایش اشتها، سبب اضافه وزن شوند.

دوز ماپروتیلین

ماپروتیلین دردو دوز ۲۵ میلی گرم و ۷۵ میلی گرم تجویز می شود که به دلیل خواب آور بودن باید شب مصرف شود .

مقدار مصرف معمول برای افسردگی :بزرگسالان:

-بیماران غیربستری دارای افسردگی خفیف تا متوسط:
مقدار اولیه:75 mg خوراکی یک بار در روز یا در مقادیر منقسم
مقدار نگهدارنده:75 تا 150 mg/day
حداکثر مقدار مجاز:225 mg/day

بیماران بستری دارای افسردگی شدید :

مقدار اولیه :100 تا 150 mg خوراکی یک بار در روز یا در مقادیر منقسم
مقدار نگهدارنده :75 تا 150 mg/day
حداکثر مقدار مجاز :225 mg/day

ایا ماپروتیلین خواب اور است

بله . قرص ماپروتیلین اثر خواب آوری بسیار زیادی دارد .

ماپروتیلین در بارداری

مصرف ماپروتیلین در بارداری تنها در صورت لزوم مجاز است.

زمان مصرف ماپروتیلین

مصرف ماپروتیلین در شب توصیه می شود .

عوارض قرص ludiomil

تهوع , بی خوابی , خشکی دهان , یبوست , گیجی , تاری دید , بثورات جلدی , تب1 , ناتوانی جنسی , اضطراب , سردرگمی , بزرگ شدن پستانها , لرزش , پایین آمدن آستانه تحریک , احتباس ادراری , خونریزی زیر پوستی , توهم , آگرانولوسیتوز , گشاد شدن مردمک چشم

قرص ماپروتیلین۲۵

ضد افسردگی که خاصیت ضد اضطرابی نیز دارد.

همچنین برای از بین بردن دردهای مزمن عصبی نیز استفاده می شود.

 

عوارض مصرف طولانی مدت ماپروتیلین

تهوع، سردرد، کسالت

قرص ماپروتیلین ۲۵برای چیست

ضد افسردگی که خاصیت ضد اضطرابی نیز دارد.

همچنین برای از بین بردن دردهای مزمن عصبی نیز استفاده می شود.

قرص ماپروتیلین 25
قرص ماپروتیلین چیست

ضد افسردگی که خاصیت ضد اضطرابی نیز دارد.

همچنین برای از بین بردن دردهای مزمن عصبی نیز استفاده می شود.

عوارض ماپروتیلین برای جنین

مصرف ماپروتیلین در بارداری تنها در صورت لزوم مجاز است.

ماپروتیلین برای چیست

مقدار مصرف معمول برای افسردگی :بزرگسالان:

-بیماران غیربستری دارای افسردگی خفیف تا متوسط:
مقدار اولیه:75 mg خوراکی یک بار در روز یا در مقادیر منقسم
مقدار نگهدارنده:75 تا 150 mg/day
حداکثر مقدار مجاز:225 mg/day

بیماران بستری دارای افسردگی شدید :

مقدار اولیه :100 تا 150 mg خوراکی یک بار در روز یا در مقادیر منقسم
مقدار نگهدارنده :75 تا 150 mg/day
حداکثر مقدار مجاز :225 mg/day

ماپروتیلین 25 در شیردهی

مصرف ماپروتیلین در بارداری تنها در صورت لزوم مجاز است.

قرص ماپروتیلین 25 برای چیست

افسردگی

قرص ماپروتیلین ۷۵

مقدار مصرف معمول برای افسردگی :بزرگسالان:

-بیماران غیربستری دارای افسردگی خفیف تا متوسط:
مقدار اولیه:75 mg خوراکی یک بار در روز یا در مقادیر منقسم
مقدار نگهدارنده:75 تا 150 mg/day
حداکثر مقدار مجاز:225 mg/day

بیماران بستری دارای افسردگی شدید :

مقدار اولیه :100 تا 150 mg خوراکی یک بار در روز یا در مقادیر منقسم
مقدار نگهدارنده :75 تا 150 mg/day
حداکثر مقدار مجاز :225 mg/day

 

ماپروتیلین 25 در بارداری

تنها در حالت ضرورری با دستور پزشک مصرف شود

عوارض جانبی:

خشکی دهان، خواب‌آلودگی، تاری دید، اختلال در تطابق و افزایش فشار داخل چشم، یبوست، تهوع، اشکال در ادرار کردن،‌افت فشار خون وضعیتی،‌ افزایش ضربان قلب، سنکوپ، آریتمی، تعریق، بثورات جلدی، لرزش دست، کهیر، اختلالات رفتاری (بخصوص در کودکان)‌، هیپومانیا، توهم (بخصوص در سالمندان)،‌ افزایش اشتها، تغییر وزن، تشنج، اختلالات حرکتی و دیسکینزی، تب،‌ آگرانولوسیتوز، لوکوپنی، ائوزینوفیلی، ترومبوسیتوپنی، کاهش سدیم خون و اختلال در عملکرد کبد از عوارض جانبی دارو هستند.

موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه بیماری صرع و حملات تشنجی و همچنین در انفارکتوس میوکارد نباید مصرف شود.

هشدارها و احتیاطات:

درموارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

آسم، اختلالات خونی، الکلسیم حاد، گلوکوم با زاویه بسته، افزایش فشار داخل چشم، احتباس ادرار، و اختلالات دو قطبی و قلبی-عروقی،‌ عیب کار کبد، پرکاری تیروئید، سابقه انفارکتوس،‌ میوکارد‌و اسکیزوفرنی.

1-بیماران تحت درمان افسردگی با ماپروتیلین در تمامی سنین باید کاملا برای علائم بالینی وخیم شدن بیماری،بروز افکار خودکشی و تغییر غیرعادی در رفتار تحت نظارت هوشیارانه باشند.
2- ماپروتیلین برای درمان افسردگی دوقطبی استفاده نمی شود.
3-در موارد گلوکوم با زاویه بسته با احتیاط فراوان تجویز گردد.بسیاری از داروهای ضدافسردگی از جمله ماپروتیلین سبب گشادشدن مردمک چشم می شوندکه می تواند در بیمارانی که از لحاظ آناتومیکی زاویه چشم باریک دارند و ایریدکتومی نداشته اند منجر به حمله زاویه بسته گردد
4- ماپروتیلین می تواند منجر به تشنج گردد لذا در حملات تشنجی با احتیاط فراوان مصرف گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali kavyani

استرس کرونا

ترس از ویروس کرونا می‌تواند عوارض عاطفی ایجاد کند، به خصوص اگر از قبل با اختلال اضطراب دست و پنجه نرم می‌کنید.

اما مطمئن باشید که شما ضعیف نیستید. نکات بحث شده در این مقاله می‌تواند به شما کمک کند تا از این دوران استرس زا به راحتی و با کمترین ضرر گذر کنید.

برای آشنایی با روش‌های کنترل اضطراب ناشی از ویروس کرونا در ادامه مطلب با کلینیک اعصاب و روان هیربد همراه باشید.

 

درک اضطراب کرونا

 

همانطور که می‌دانید ما در بحبوحه یک بیماری همه گیر جهانی هستیم، بسیاری از کسب و کارها و مغازه‌ها تا حدی تعطیل شده اند و در تلاش برای بازگشایی همه جا با سلامتی کامل هستند. برخی از ما در مناطقی زندگی می‌کنیم که میزان ابتلا به ویروس کرونا روز به روز بدتر می‌شود. و همه ما با استرس در حال تماشای اخبار روزانه هستیم و از خودمان می‌پرسیم ” خدایا این فاجعه کی به پایان می‌رسد؟”

برای بسیاری از مردم، زندگی با عدم قطعیت وضعیت پیرامون ویروس کرونا کار خیلی سختی است. ما هنوز دقیقاً نمی‌دانیم که چگونه تحت تأثیر قرار خواهیم گرفت، این مدت چقدر طول می‌کشد یا شاید شرایط رفته رفته بد و بدتر شود. این موضوع باعث می‌شود که همه چیز فاجعه بار شود و به وحشت و ترس فراگیر تبدیل شود. اما حتی در مواجهه با این بحران بی نظیر و برای مدیریت اضطراب و ترس‌هایتان کارهای زیادی وجود دارد که می‌توانید انجام دهید.

مطلع باشید، اما اخبار را با وسواس بررسی نکنید

 

خیلی مهمه که در مورد آنچه در جامعه شما اتفاق می‌افتد مطلع باشید، پس می‌توانید اقدامات ایمنی توصیه شده را دنبال کنید و سهم خود را در کاهش سرعت شیوع ویروس کرونا انجام دهید. اما اطلاعات غلط زیادی و همچنین پوشش پرشور و هیجان انگیزی که فقط به ترس دامن می‌زند، در جریان است. مهم این است که در مورد آنچه می‌خوانید و تماشا می‌کنید دقت کنید.

به منابع معتبر مانند CDC، سازمان بهداشت جهانی و مقامات بهداشت عمومی ‌محلی خود پایبند باشید.

 • محدود کردن دفعات بررسی بروزرسانی‌ها: نظارت دائمی‌بر اخبار و رسانه‌های اجتماعی می‌تواند خیلی زود اجباری و غیرمولد شود و به جای آن که اضطراب را کاهش دهد، باعث تشویش می‌شود. محدودیت برای همه متفاوت است، بنابراین به احساس خود توجه کنید و بر این اساس آن را تنظیم کنید.
 • اگر احساس کردید در اخبار غرق شده اید، از رسانه دور شوید: اگر اضطراب یک موضوع مداوم است، استفاده از رسانه را به یک بازه زمانی خاصی از روز محدود کنید (به عنوان مثال سی دقیقه هر شب ساعت 6 بعد از ظهر).
 • از شخصی معتبر بخواهید که به روزرسانی‌های مهم را به اشتراک بگذارد: اگر احساس می‌کنید بهتر است از رسانه‌ها به طور کامل اجتناب کنید، از شخصی که به او اعتماد دارید بخواهید تا هرگونه به روزرسانی مهمی ‌را که باید در موردش بدانید به شما ارائه دهد.
 • مراقب محتوایی که به اشتراک می‌گذارید، باشید: تمام تلاش خود را برای تأیید اطلاعات قبل از انتقال اطلاعات انجام دهید. همه ما باید وظیفه خود را انجام دهیم تا از انتشار شایعات و ایجاد وحشت غیرضروری جلوگیری کنیم.

به مواردی که می‌توانید کنترل کنید تمرکز کنید

 

همه ما در دوره تحولات گسترده‌ای هستیم. چیزهای زیادی خارج از کنترل ما وجود دارد، از جمله مدت زمان ادامه بیماری همه گیر، نحوه رفتار دیگران و آنچه در اطرافمان اتفاق می‌افتد. پذیرفتن این شرایط سخت است و بسیاری از ما در حال جستجوهای بی وقفه در اینترنت برای یافتن پاسخ و تفکر در مورد همه سناریوهای مختلف که ممکن است رخ دهد، هستیم. اما تا زمانی که ما به سؤالات با پاسخ‌های ناشناخته و شرایط خارج از کنترل شخصی خود تمرکز می‌کنیم، به جز احساس خستگی، اضطراب و فشار زیاد ما را به جایی نمی‌رساند.

 

وقتی که احساس می‌کنید به ترس اتفاقانی که شاید بیافتد گرفتار شده اید، سعی کنید تمرکز خود را به چیزهایی که می‌توانید کنترل کنید تغییر دهید. به عنوان مثال، شما نمی‌توانید شدت شیوع ویروس کرونا در شهر یا کشور خود را کنترل کنید، اما می‌توانید برای کاهش خطر شخصی خود (و خطری که ناخواسته آن را به دیگران منتقل می‌کنید) اقدام کنید، مثلاً:

 • شستن مکرر دستها (حداقل 20 ثانیه) با آب و صابون یا ضد عفونی دست با مایعی که حداقل 60 درصد الکل دارد.
 • از لمس صورت خود (به ویژه چشم، بینی و دهان) خودداری کنید.
 • تا آنجا که ممکن است در خانه بمانید، حتی اگر احساس بیماری نمی‌کنید.
 • از ازدحام و تجمع 10 نفر یا بیشتر اجتناب کنید.
 • از رفتن به خرید و مسافرت غیر ضروری خودداری کنید.
 • موقع بیرون رفتن، 5/1متر فاصله بین خود و دیگران را حفظ کنید.
 • خواب کافی که به تقویت سیستم ایمنی بدن شما کمک می‌کند، داشته باشید.
 • از تمام توصیه‌های مقامات بهداشتی پیروی کنید.

برای کارهایی که می‌توانید انجام دهید برنامه ریزی کنید 

 

طبیعی است که نگران باشید که اگر محل کار شما تعطیل شود، فرزندان شما مجبور شوند به جای مدرسه در خانه بمانند، شما یا کسی که دوستش دارید بیمار شود یا شاید مجبور شوید خودتان را قرنطینه کنید، چه اتفاقی می‌افتد. در حالی که فکر کردن درباره این احتمالات می‌تواند ترسناک باشد، اما پیشگام بودن می‌تواند حداقل تا حدی اضطراب را تسکین دهد.

 • نگرانی‌های خاصی را که درباره ویروس کرونا در زندگی شما وجود دارد بنویسید. اگر احساس می‌کنید احساس خستگی می‌کنید، استراحت کنید.
 • لیستی از تمام راه حل‌های ممکن که می‌توانید به آن فکر کنید تهیه کنید. سعی کنید بیش از حد به معطل گزینه‌های “عالی” نشوید. هر چیزی که به ذهنتان می‌رسد را که می‌تواند به شما کمک کند، اضافه کنید.
 • به چیزهای مشخصی تمرکز کنید که می‌تواند مشکل را حل کند یا تغییر دهید، به جای شرایطی که از کنترل شما خارج است.
 • بعد از اینکه گزینه‌های خود را ارزیابی کردید، یک برنامه عملی تهیه کنید. پس از اتمام کار، آن را کنار بگذارید و در برابر تمایل به بازگشت به آن مقاومت کنید تا زمانی که به آن نیاز داشته باشید یا شرایط شما به طور قابل توجهی تغییر کند.

چگونه جلوی لوپ “چه اتفاقی می‌افتد اگر؟” را بگیریم؟

 

از بین بردن میل ما به اطمینان و کنترل، آسان تر از انجام آن است. اگر احساس می‌کنید شروع به منفی گرایی یا وحشت می‌کنید، همین حالا ریلکس کردن می‌تواند لوپ منفی را متوقف کرده و به مغز منطقی شما اجازه دهد تا دوباره تازه شود.

این تکنیک ساده و در عین حال مؤثر است: توجه خود را به نفس و بدن خود جلب کنید. تمام توجه خود را به زمان حال متمرکز کنید: توجه به مناظر، صداها و بوهای اطراف و آنچه در بدن خود احساس می‌کنید. تنفس خود را به آرامی ‌به داخل و خارج ادامه دهید، هر بار که حواستون به جای دیگه‌ای پرت شود، به آرامی ‌بدن خود را به بدن بازگردانید و نفس بکشید، تا زمانی که احساس آرامش بیشتری کنید.

همچنان در ارتباط باشید، حتی وقتی از نظر جسمی ‌منزوی هستید

 

شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از افراد مبتلا به ویروس کرونا (به ویژه افراد جوان و به ظاهر سالم) علائم ندارند اما همچنان می‌توانند ویروس را منتقل کنند. به همین دلیل است که بزرگترین کاری که اکثر مردم می‌توانند در حال حاضر برای ایجاد تغییر مثبت انجام دهند، رعایت فاصله اجتماعی است.

اما فاصله گذاری اجتماعی خطرات خاص خود را دارد. انسانها حیوانات اجتماعی هستند. ما برای در ارتباط بودن تلاش زیادی می‌کنیم، انزوا و تنهایی می‌تواند اضطراب و افسردگی را تشدید کند و حتی به سلامت جسمی ‌هم تأثیر بگذارد. به همین دلیل مهم است که تا جایی که می‌توانیم ارتباط داشته باشیم و در صورت نیاز از یکدیگر حمایت کنیم، حتی اگر از معاشرت حضوری صرف نظر کنیم.

 • برقراری ارتباط با دوستان و خانواده را در اولویت قرار دهید. اگر تمایل دارید موقع افسردگی یا اضطراب کناره گیری کنید، برای مقابله با این تمایل به برنامه ریزی تلفن‌های مرتب، چت یا تماس تصویری فکر کنید.
 • در حالی که دید و بازدیدهای حضوری محدود است، در صورت امکان چت تصویری را جایگزین کنید. تماس رو در رو مثل یک ویتامین برای سلامت روان شما است، خطر افسردگی را کاهش می‌دهد و به کاهش استرس و اضطراب کمک می‌کند.
 • رسانه‌های اجتماعی می‌توانند ابزار قدرتمندی باشند، نه تنها برای برقراری ارتباط با دوستان، خانواده و آشنایان، بلکه برای ارتباط بیشتر با جوامع، کشورها و کل جهان باشد. رسانه‌ها به ما یادآوری می‌کنند که ما تنها نیستیم.
 • سعی کنید مراقب احساسی باشید که رسانه‌های اجتماعی در شما ایجاد می‌کنند. از کلمات منفی و افرادی که اضطراب شما را تشدید می‌کنند دوری کنید.
 • اجازه ندهید کرونا بر همه مکالمات مسلط شود. مهم است که از افکار استرس زا درباره بیماری همه گیر فاصله بگیریم تا به سادگی از بودن در کنار یکدیگر لذت ببریم، بخندیم، داستان‌هایمان را به اشتراک بگذاریم و به چیزهای دیگر در زندگی متمرکز شویم.

احساسات مسری هستند، بنابراین در مورد انتخاب افرادی که برای حمایت به آنها مراجعه می‌کنید عاقل باشید

اکثر ما در این دوران سخت به آرامش، مشاوره یا گوش شنوای دلسوز نیاز داریم. اما مراقب باشید چه کسی را به عنوان سنگ صبور انتخاب می‌کنید. ویروس کرونا تنها چیزی نیست که مسری است. احساسات هم مسری هستند! از صحبت در مورد ویروس با افرادی که فاز منفی دارند یا ترس‌های شما را بزرگ و تقویت می‌کنند خودداری کنید. در زندگیتان با افرادی در تماس باشید که متفکر، هم فاز بوده و شنوندگان خوبی هستند.

مراقب بدن و روح خود باشید

 

این دوره از زندگی فوق العاده سخت می‌گذرد و همه استراتژی‌های کنترل استرس مانند تغذیه سالم، خواب زیاد و مدیتیشن در این روزها کاربرد مفیدی دارد. به همین دلیل در ادامه نکاتی برای تمرین مراقبت از خود در مواجهه با اختلالات منحصر به فرد ناشی از ویروس کرونا برایتان گردآوری شده است.

 • با خودتان مهربان باشید: اگر بیش از روزهای عادی افسردگی یا اضطراب را تجربه می‌کنید، راحت باشید. شما در مبارزات خود تنها نیستید.
 • تا جایی که می‌توانید داشتن روال ثابت را رعایت کنید. حتی اگر در خانه قرنطینه شده اید، سعی کنید به خواب منظم، مدرسه، وعده‌های غذایی یا برنامه کاری خود پایبند باشید. این موضوع می‌تواند به شما در حفظ احساس عادی بودن کمک کند.
 • برای فعالیتهایی که از آنها لذت می‌برید وقت بگذارید: یک کتاب خوب بخوانید، فیلم کمدی تماشا کنید، بازی ویدیویی سرگرم کننده بازی کنید، کاردستی درست کنید، یک دستور العمل جدید یا یک دسر، یا اثر هنری. مهم نیست که چه کار می‌کنید، فقط کافیست که شما را از نگرانی‌های خود خارج کند.
 • در صورت امکان به طبیعت بروید: آفتاب و هوای تازه برای شما مفید خواهد بود. حتی قدم زدن در محله می‌تواند حال شما را بهتر کند. فقط مطمئن شوید که از ازدحام اجتناب می‌کنید، از افرادی که با آنها برخورد می‌کنید فاصله بگیرید و محدودیت‌های محل زندگی خود را رعایت کنید.
 • راه‌هایی برای ورزش پیدا کنید: فعال ماندن به شما کمک می‌کند تا اضطراب را از بین ببرید، استرس را از بین ببرید و خلق و خوی خود را مدیریت کنید. اگرچه کلاسهای بدنسازی و گروهی ممکن است بیرون از منزل باشد، اما در عوض می‌توانید دوچرخه سواری، کوهنوردی یا پیاده روی کنید. یا اگر در خانه گیر قرنطینه شده اید، به دنبال فیلم‌های ورزشی باشید که بتوانید در خانه ورزش کنید. ورزش‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید حتی بدون تجهیزات انجام دهید، مانند یوگا، ایروبیک و ورزش‌هایی که از وزن بدن شما استفاده می‌کنند.
 • از خوددرمانی خودداری کنید: مراقب باشید که از الکل یا مواد دیگر برای مقابله با اضطراب یا افسردگی استفاده نکنید.
 • تمرین آرامش انجام دهید: وقتی که عوامل استرس زا سیستم عصبی شما را از تعادل خارج می‌کنند، تکنیک‌های آرامش بخش مانند تنفس عمیق، مدیتیشن و یوگا می‌توانند شما را به حالت تعادل برگردانند. تمرین منظم بیشترین مزایا را به همراه دارد، بنابراین سعی کنید هر روز حتی خیلی کم وقت بگذارید.

به دیگران کمک کنید (حال شما را بهتر می‌کند)

در چنین دورانی، به راحتی می‌توانید گرفتار ترس‌ها و نگرانی‌های خود شوید. اما در میان همه داستان‌های افرادی که بر سر زدن ماسک یا صف بندی در خروج از فروشگاه‌ها می‌جنگند، مهم است که نفس عمیق بکشیم و به خاطر بسپاریم که همه ما با هم در این وضعیت هستیم. دقیقاً مانند یه عبارت معروف در ایتالیا که به ما یادآوری می‌کند: “ما امروز فاصله زیادی داریم تا بعداً یکدیگر را در آغوش بگیریم.”

تصادفی نیست که افرادی که بر دیگران نیازمند تمرکز می‌کنند و از جوامع خود حمایت می‌کنند، به ویژه در مواقع بحرانی، از کسانی که خودخواهانه رفتار می‌کنند شادتر و سالم تر هستند. کمک به دیگران نه تنها برای جامعه شما و حتی برای جهان گسترده تر، می‌تواند از سلامت روان و آرامش شما هم پشتیبانی کند. بسیاری از ناراحتی‌های همراه با این همه گیری ناشی از احساس ناتوانی است. انجام کارهای محبت آمیز و مفید برای دیگران می‌تواند به شما کمک کند احساس کنترل بر زندگی خود را دوباره به دست آورید و همچنین به زندگیتان معنی و هدف اضافه کنید.

استرس کرونا

حتی زمانی که خود را منزوی می‌کنید یا فاصله اجتماعی را حفظ می‌کنید، هنوز کارهای زیادی می‌توانید برای کمک به دیگران انجام دهید.

 • از دستورالعمل‌های جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پیروی کنید. حتی اگر در گروه پرخطر قرار ندارید، ماندن در خانه، شستن مکرر دستها و اجتناب از تماس با دیگران می‌تواند به نجات جان افراد آسیب پذیر در اطرافتان و جلوگیری بیش از حد سیستم مراقبت‌های بهداشتی کمک کند.
 • با افراد نیازمند تماس بگیرید: اگر افرادی را در جامعه خود می‌شناسید که تنها زندگی می‌کنند (به ویژه افراد مسن یا معلول) می‌توانید از آنها حمایت کنید. شاید یک همسایه مسن برای خرید مواد غذایی یا گرفتن داروهای نسخه نیاز به کمک داشته باشد؟ برای جلوگیری از تماس مستقیم با افراد، همیشه می‌توانید بسته‌ها را به درب منزل آنها بگذارید. یا شاید آنها فقط باید یک صدای دوستانه و اطمینان بخش را از طریق تلفن بشنوند. بسیاری از گروه‌های رسانه‌های اجتماعی محلی می‌توانند به شما در ارتباط با افراد آسیب پذیر در منطقه کمک کنند.
 • کمک به بانک‌های مواد غذایی: احتکار منابع، بانک‌های مواد غذایی را در بسیاری از مناطق کاهش داده، در حالی که بیکاری و مشکلات اقتصادی تقاضا را بسیار افزایش داده است. شما می‌توانید با اهدای غذا یا پول نقد به افراد مسن، خانواده‌های کم درآمد و سایر افراد نیازمند کمک کنید.
 • یک تأثیر آرام بخش داشته باشید: اگر دوستان یا عزیزانتان دچار وحشت شده اند، سعی کنید به آنها کمک کنید تا خونسردی خود را در مورد وضعیت موجود به دست آورند. به جای ترساندن یا اعتبار بخشیدن به شایعات نادرست، آنها را به منابع خبری معتبر ارجاع دهید. تأثیر مثبت و نشاط آور در این زمان‌های مضطرب می‌تواند به شما کمک کند تا نسبت به موقعیت خود نیز احساس بهتری داشته باشید.
 • با دیگران مهربان باشید. یک بیماری عفونی به هیچ گروه نژادی یا قومی‌مرتبط نیست، بنابراین اگر کلیشه‌های منفی را می‌شنوید که فقط تعصب را ترویج می‌کنند، اعتراض کنید. با نگرش و نیت خوب، همه ما می‌توانیم اطمینان دهیم که مهربانی و نیکوکاری حتی سریعتر از این ویروس کرونا در جوامع ما گسترش می‌یابد.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali kavyani

paroxetine

درمان قطعی زود انزالی شدید

در داروی پاروکستین، مصرف روزانه یک قرص کافی می‌باشد، اثر این دارو به طور اختصاصی روی مغز اثر می گذارد و باعث افزایش مقدار سروتونین و در نتیجه درمان زود انزالی است. این دارو همزمان با داروهایی نظیر دیلانتین و وارفارین نباید خورده شود.

عارضه دارو بی‌خوابی شدید است  و مصرف روزانه 10 میلی‌گرم کافی می‌باشد. پاروکستین-سرترالین و فلوکستین به نظر می‌رسد دارای اثرات مشابه باشند. این داروها به خوبی قابل تحمل هستند، عوارض کمی دارند و باعث سرگیجه و ناراحتی گوارش می‌شوند که سه الی چهار هفته پس از درمان از بین می‌روند.

گاهی ممکن است عدم انزال به علت شروع درمان با دادن مقدار زیاد دارو یا پس از قطع دارو اتفاق افتد. اضطراب غالبا به شکل عارضه حاد زودگذر دیده می‌شود. تجویز این دارو در مبتلایان به اختلالات اسکیزوفرنی حاد جایز نمی‌باشد.

افراد مبتلا به زود انزالی اولیه به طور یکسان نسبت به داروهای نامبرده پاسخ نمی‌دهند، در حالیکه در افراد زود انزال نوع ثانوی، این حالت دیده نمی‌شود. در افراد زود انزال اولیه در مقایسه با بیماران مبتلا به زود انزالی ثانوی پاسخ درمانی کمتر است.

تجربه مصرف پاروکستین برای زود انزالی

یک تحقیق در مقایسه پاروکستین و فلوکستین در زودانزالی نشان داد که ‌:

مقایسه میانگین تاخیرانزال از زمان دخول به واژن در گروه پاروکستین در 4 هفته پس از درمان با گروه فلوکستین، میزان اثر بخشی کمتری را نشان داده

و این میزان در هفته هشتم در دو گروه درمانی با افزایش نزدیک به 2 دقیقه ای همراه بوده و مقایسه این دو میانگین نیز، تفاوت معنی داری را نشان داد.

در بررسی میزان عوارض دارویی پس از درمان در دو گروه فلوکستین و پاروکستین تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشده است )05/0 < P.)
نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر هر دو دارو در افزایش معنی دار زمان تاخیر انزال در هر دو گروه است ولی از لحاظ آماری تاثیر افزایش داروی فلوکستین بیشتر از داروی پاروکستین می باشد.

از سویی دیگر مقایسه میزان اثر بخشی پاروکستین در هفته هشتم رشد داشته که بیانگر بروز اثربخشی این دارو در زمان طولانی تر است.

عوارض قرص پاروکستین برای زود انزالی

عالئمی مانند اضطراب و تپش قلب، تهوع ، سردرد و سرگیجه و بی خوابی از شایع ترین عوارض پاروکستین در تحقیقی نشان داده شده است .

پاروکستین و لاغری

علیرغم این واقعیت که پاروکستین یکی از پرکاربردترین داروهای ضد افسردگی است و در درمان علائم اختلالات فوق بسیار مفید است ، حقیقت این است که پاروکستین نیز می تواند منجر به برخی از عوارض جانبی ناخواسته در برخی از افراد شود، و حتی باید با احتیاط مصرف شود یا توسط دیگران اجتناب شود (مانند کسانی که دارای نارسایی کلیه یا کبد یا دیابت هستند).

و از جمله شایعترین عوارض جانبی (گرچه نادر) عارضه ای است که به این مقاله نامگذاری می کند: پاروکستین می تواند باعث چاقی  یا افزایش وزن شود. با این حال ، این تنها مورد نیست ، اما ممکن است یک عارضه جانبی شایع در بسیاری از داروهای دیگر باشد.

لازم است در نظر بگیریم که این افزایش وزن به تدریج اتفاق می افتد، به طور کلی در طولانی مدت رخ می دهد. با این حال ، جالب توجه است که پاروکستین همچنین می تواند باعث کاهش یا کاهش وزن در سایر بیماران شود (به همین دلیل در بیماران با اختلالات خوردن نشان داده نمی شود).

دلایل خاص این سود می تواند چند برابر باشد. حدس زده شده است که آرام بخشی ناشی از مصرف دارو منجر به فعالیت بدنی کمتری می شود ، علاوه بر این ممکن است پاروکستین منجر به افزایش اشتها در این افراد شود. بنابراین ، ممکن است اتحاد این دو عامل باعث افزایش وزن شود. علاوه بر این ، اجزای تشکیل دهنده دارو می توانند در تغییر متابولیسم لیپیدها نقش داشته باشند ، چیزی که بر وزن و حجم بدن نیز تأثیر دارد.

پاروکستین دوز مصرف

برای درمان افسردگی: مقدار اولیه:
20mg خوراکی یکبار در روز (قبل یا بعد غذا،معمولا صبح ها )، مقدار نگهدارنده:20 تا 50 mg خوراکی یکبار در روز (قبل یا بعد غذا،معمولا صبح ها ).
تغییر مقدار مصرفی: ممکن است 10 mg در هر نوبت با حداقل فاصله زمانی یک هفته افزایش داشته باشد.
قرصهای پیوسته رهش : مقدار اولیه :
25 mg خوراکی یکبار در روز (قبل یا بعد غذا،معمولا صبح ها ). تبدیل: 30 mg قرص معمولی معادل 37.5 mg قرص آهسته رهش می باشد. مقدار نگهدارنده:مقدار اولیه می تواند تا 62.5 mg در روز افزایش پیدا کند.
تغییر مقدارمصرفی: ممکن است 12.5mg در هر روز با حداقل فاصله زمانی یکهفته افزایش یابد. قرصهای آهسته رهش باید بصورت کامل بلعیده شوند ، شکسته و جویده نشوند.

قطع ناگهانی قرص پاروکستین

یکی از مهمترین خطرات قطع ناگهانی داروهای ضد افسردگی، شروع مجدد افسردگی بیمار می باشد. اکثر بیماران بدون نظر پزشک داروها را قطع می کنند. این در حالی است که برخی از مصرف کنندگان این دارو ها به محض اینکه، احساس بهتری دارند، فکر می کنند حال آنها بسیار خوب شده و مصرف دارو را به طورخودسرانه قطع می کنند.

اما در بیشتر موارد قطع ناگهانی دارو های ضد افسردگی منجر به بروز علائم قطع می شود. بر همین اساس بهتر است حتی با احساس بهبودی کامل، مصرف داروهای خود را تا پایان دوره درمان ادامه دهید.

داروهای ضد افسردگی در درمان افسردگی موفقیت آمیز هستند، اما هیچ دارویی به تنهایی اثربخش نیست و درمان کاملاً به بیمار و شرایط فردی وی بستگی دارد. برای نتایج موثر و مشاهده هرگونه عارضه جانبی باید به طور منظم داروها را برای چندین هفته مصرف کنید.

قطع این دارو به صورت ناگهانی و بدون نظر پزشک ،می تواند عوارض نامناسبی برای بیمار در برداشته باشد که اصطلاحا به آن سندرم محرومیت دارو می گویند و عوارضی همچون سردرد ،تهوع ، ضعف ، حملات ترس و بی حالی در بر دارد.

_داروهای ضد افسردگی متنوع با اثرات متفاوت وجود دارند در صورتی که احساس می کنید این دارو مناسب شما نمی باشد می توانید با پزشک خود درباره تغییر دارو صحبت کنید اما از قطع درمان خودداری نمایید.

نحوه مصرف پاروکستین

پاروکستین خوراکی را با یا بدون غذا طبق دستور پزشک که معمولا یک بار در روز می باشد مصرف کنید.

برای جلوگیری از حالت تهوع احتمالی توصیه می شود این دارو را همراه با غذا میل کنید.

اگر مصرف پاروکستین در طول روز باعث خواب آلودگی می شود در مورد مصرف آن هنگام شب با پزشک مشورت کنید.

دوز مصرف این دارو به شرایط پزشکی، پاسخ به درمان، سن و سایر داروهای مصرفی بستگی دارد.

پزشک ممکن است برای کاهش عوارض جانبی از دوز کم شروع کرده و به تدریج دوز مصرف را افزایش دهد، در این مورد دقیقا طبق دستور پزشک عمل کرده و از افزایش دوز یا طولانی کردن دوره درمان اجتناب کنید، این کار نه تنها باعث تسریع درمان نمی شود بلکه خطر عوارض جانبی دارو را افزایش می دهد.

برای اثر بخشی بهتر سعی کنید این دارو را به طور مرتب مصرف کنید.

داروهای فوری رهش را می توان قبل از مصرف خرد کرده یا جوید اما باید از خرد کردن، جویدن یا شکستن داروهای طولانی رهش اجتناب کنید.

قبل از مصرف شربت حتما آن را تکان داده و از قاشق مخصوص دوز استفاده کنید.

حتی اگر احساس خوبی دارید به مصرف دارو ادامه دهید و بدون مشورت با پزشک مصرف آن را قطع نکنید.

قطع ناگهانی این دارو می تواند باعث تشدید برخی عوارض جانبی دارو از جمله نوسانات خلقی، سر درد، خستگی، تغییرات خواب و حالات شبیه شوک الکتریکی شود.

ممکن است چند هفته طول بکشد تا اثر کامل دارو ظاهر شود.

اگر در طول دوره درمان وضعیت بیماری بهبود نیافته یا علائم آن تشدید شود به پزشک خود اطلاع دهید

قرص پاروکستین و چاقی

در این گروه از داروها ، سرترالین کمترین احتمال افزایش وزن و پاروکستین بیشترین احتمال افزایش وزن را دارد.

علیرغم این واقعیت که پاروکستین یکی از پرکاربردترین داروهای ضد افسردگی است و در درمان علائم اختلالات فوق بسیار مفید است ، حقیقت این است که پاروکستین نیز می تواند منجر به برخی از عوارض جانبی ناخواسته در برخی از افراد شود، و حتی باید با احتیاط مصرف شود یا توسط دیگران اجتناب شود (مانند کسانی که دارای نارسایی کلیه یا کبد یا دیابت هستند).

و از جمله شایعترین عوارض جانبی (گرچه نادر) عارضه ای است که به این مقاله نامگذاری می کند: پاروکستین می تواند باعث چاقی  یا افزایش وزن شود. با این حال ، این تنها مورد نیست ، اما ممکن است یک عارضه جانبی شایع در بسیاری از داروهای دیگر باشد.

لازم است در نظر بگیریم که این افزایش وزن به تدریج اتفاق می افتد، به طور کلی در طولانی مدت رخ می دهد. با این حال ، جالب توجه است که پاروکستین همچنین می تواند باعث کاهش یا کاهش وزن در سایر بیماران شود (به همین دلیل در بیماران با اختلالات خوردن نشان داده نمی شود).

دلایل خاص این سود می تواند چند برابر باشد. حدس زده شده است که آرام بخشی ناشی از مصرف دارو منجر به فعالیت بدنی کمتری می شود ، علاوه بر این ممکن است پاروکستین منجر به افزایش اشتها در این افراد شود. بنابراین ، ممکن است اتحاد این دو عامل باعث افزایش وزن شود. علاوه بر این ، اجزای تشکیل دهنده دارو می توانند در تغییر متابولیسم لیپیدها نقش داشته باشند ، چیزی که بر وزن و حجم بدن نیز تأثیر دارد.

چگونه قرص پاروکستین را قطع کنیم

قطع مصرف نباید ناگهانی باشد چون ممکن است عوارض جدی دهد .
حتما طبق دستور پزشک عمل کنید .

سندرم قطع مصرف پاروکستین

پاروکستین در میان SSRI ها بیشترین سندرم قطع مصرف را دارد چون نیمه عمر کوتاه تری دارد.

سندرم / سندروم قطع داروی افسردگی (Antidepressant Discontinuation Syndrome) مجموعه علائمی است که معمولا در 20% از افرادی که حداقل یک ماه به طور مداوم از داروی های ضد افسردگی استفاده کردند و سپس مصرف آن را قطع کرده یا به طور قابل توجهی کاهش دادند، رخ می دهد.

احتمال ایجاد علائم و عوارض سندروم قطع داروی ضد افسردگی بواسطه درمان با هر یک داروهای ضد افسردگی وجود دارد.

فرد مبتلا به سندروم قطع داروی ضد افسردگی معمولا در حدود 2 تا 4 هفته پس از قطع مصرف دارو، علائمی همچون احساس ناراحتی، افسردگی و اضطراب را تجربه می کند.

همچنین مصرف کنندگان داروهای بازدارنده مونوآمین اکسیداز (MAOI) که مصرف آن را متوقف می کنند نیز گاهی دچار علائم روان پریشی از جمله توهم یا هذیان خواهند شد.

علائم و عوارض سندروم قطع داروی افسردگی با سایر موارد همپوشانی دارد. به همین دلیل پزشک سابقه پزشکی کامل فرد را بررسی و به منظور تشخیص درست در مورد علائم او سوال خواهد کرد.

برخی افراد بواسطه قطع مصرف داروهای ضد افسردگی عوارض و تغییرات مرتبط با هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی را تجربه می کنند. زیرا این دارها بر روی سیستم های بدن تاثیر می گذارند.

جایگزین پاروکستین

این دارو جایگزین خاصی ندارد و حتما باید طبق دستور پزشک رفتار کنید .

پاروکستین و آلپرازولام

این دو دارو پاروکستین و آلپرازولام ممکن است تداخل داشته باشند به پزشک اطلاع دهید .

اگر داروهایی مصرف می‌کنید که باعث خواب‌ آلودگی می‌شوند، به دکتر یا داروساز خود بگویید، از جمله: الکل، آنتی‌هیستامین‌ها (از قبیل ستیریزین (cetirizine)، دیفن هیدرامین (diphenhydramine))، داروهای خواب و یا اضطراب (مانند آلپرازولام (alprazolam)، دیازپام (diazepam)، زولپیدم (zolpidem))، شل‌کننده‌های عضلانی و داروهای ضد درد و مسکن (مانند کدئین).

پاروکستین یا سیتالوپرام

هر دوی این داروها از بک دسته دارویی هستند و با در نظر داشتن شرایط بیمار ، پزشک معالج دارویی را که مناسبتر می باشد انتخاب می کند .
پاروکستین می تواند خواب آلودگی بیشتری ایجاد نماید و همچنین تا حدی در بعضی از موارد ایجاد یبوست نماید .

پاروکستین یا سرترالین

یک تحقیق در مقایسه پاروکستین یا سرترالین در زودانزالی نشان داد که :

در مجموع بر اساس یافته های این مطالعه چنین استنباط می شود که آثار درمانی و نیز عوارض دارویی داروهای سرترالین، فلوکستین و پاروکستین در درمان زودانزالی تفاوتی با یکدیگر ندارد.

خرید اینترنتی قرص پاروکستین خارجی

قرص پارکستین تنها با نشخه پزشک قابل دریافت است و بصورت اینترنتی نمی توان خرید کرد .
قیمت هر بسته قرص پاروکستین 38,400 تومان است . 

خرید قرص پاروکستین

قرص پارکستین تنها با نشخه پزشک قابل دریافت است و بصورت اینترنتی نمی توان خرید کرد .
قیمت هر بسته قرص پاروکستین 38,400 تومان است . 

خرید اینترنتی قرص پاروکستین

قرص پارکستین تنها با نشخه پزشک قابل دریافت است و بصورت اینترنتی نمی توان خرید کرد .
قیمت هر بسته قرص پاروکستین 38,400 تومان است . 

خرید پاروکستین خارجی

قرص پارکستین تنها با نشخه پزشک قابل دریافت است و بصورت اینترنتی نمی توان خرید کرد .
قیمت هر بسته قرص پاروکستین 38,400 تومان است . 

قیمت قرص پاروکستین خارجی
قیمت قرص پاروکستین ۲۰

خرید قرص پاروکستین ۲۰

قرص پارکستین تنها با نشخه پزشک قابل دریافت است و بصورت اینترنتی نمی توان خرید کرد .
قیمت هر بسته قرص پاروکستین 38,400 تومان است . 

تفاوت پاروکستین ایرانی و خارجی

داروی پاروکستین ایرانی و پاروکستین خارجی تفاوت خاصی ندارد و می توان هر دو را مصرف نمود زیرا ماده موثره هر دو یکی می باشد .

مکانیسم عمل پاروکستین :

Paroxetine ﻳﻚ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎز ﺟﺬب ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ، اﺣﺘﻤﺎﻻً، ﺳﺒﺐ ﻣﻬـﺎر ﺑـﺎز ﺟﺬب ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ از ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ ﻣﻐﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ را در ﻣﻐﺰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

پاروکستین انزال زودرس  زودانزالی :

پاروکستین یکی از بازدارنده‌ های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) است که در درمان انزال زودرس مورد استفاده قرار می‌ گیرد. با این حال, این استفاده در بسیاری از کشورها تایید نمی‌ شود . هدف از این بررسی اصولی و متا آنالیز, بررسی اثربخشی و ایمنی برای بیماران زودانزال است.

با توجه به این بررسی اصولی paroxetine اثر بهتری نسبت به پلاسیبو ، fluoxetine و escitalopram در درمان انزال زودرس با اثرات جانبی تحمل شده فراهم کرد. گروه ترکیبی کارایی بهتری نسبت به گروه تنها داشت.

موارد مصرف:

افسردگی , اضطراب , اختلالات هراسی , اختلالات وسواسی – اجباری , اختلالات خلقی قبل از قاعدگی , اختلالات استرسی بعد از سانحه, علائم بعد از یائسگی

پاروکستین یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs)می باشد. داروی  پاروکستین متابولیت فعال ندارد و در بین SSRI ها بالاترین اثر را بر روی گیرنده های سروتونین دارا می باشد.

بدنبال تجویز خوراکی پاروکستین ،جذب آهسته ولی کامل صورت می گیرد. پاروکستین در تمام بدن حتی در سیستم عصبی مرکزی توزیع می گردد و تنها 1% در پلاسما باقی می ماند.
95% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیسم بطور گسترده و در کبد صورت می گیرد.
64% مقدار مصرفی خوراکی (30mg) از طریق ادرار (2% ترکیب اصلی و 62% متابولیت ) و 36% از طریق مدفوع دفع می گردد.
نیمه عمر پاروکستین 21-24 ساعت می باشد.

 

دوزبندی در بزرگسالان:

برای درمان افسردگی: مقدار اولیه:
20mg خوراکی یکبار در روز (قبل یا بعد غذا،معمولا صبح ها )، مقدار نگهدارنده:20 تا 50 mg خوراکی یکبار در روز (قبل یا بعد غذا،معمولا صبح ها ).
تغییر مقدار مصرفی: ممکن است 10 mg در هر نوبت با حداقل فاصله زمانی یک هفته افزایش داشته باشد.
قرصهای پیوسته رهش : مقدار اولیه :
25 mg خوراکی یکبار در روز (قبل یا بعد غذا،معمولا صبح ها ). تبدیل: 30 mg قرص معمولی معادل 37.5 mg قرص آهسته رهش می باشد. مقدار نگهدارنده:مقدار اولیه می تواند تا 62.5 mg در روز افزایش پیدا کند.
تغییر مقدارمصرفی: ممکن است 12.5mg در هر روز با حداقل فاصله زمانی یک هفته افزایش یابد. قرصهای آهسته رهش باید بصورت کامل بلعیده شوند ، شکسته و جویده نشوند.

 

 

عوارض جانبی پاروکستین :

داروهای ضد افسردگی برای درمان انواع شرایط، از جمله افسردگی و سایر اختلالات روانشناختی / روانشناختی استفاده می شوند.

این داروها می توانند به جلوگیری از افکار / اقدامات خودکشی کمک کنند و فواید مهمی دیگری در پی داشته باشند.

با این حال، مطالعات نشان داده است که تعداد کمی از افراد (به ویژه افراد زیر ۲۵ سال) که داروهای ضد افسردگی را برای هر شرایطی مصرف می کنند، ممکن است افسردگی، علائم روانشناختی / خلق و خو و یا اقدامات / افکار خودکشی را تجربه کنند.

بنابراین، بسیار مهم است که با خود پزشک درباره خطرات و مزایای داروهای ضد افسردگی (مخصوصا برای افراد زیر ۲۵ سال) صحبت کنید، حتی اگر درمان برای حالت ذهنی / خلقی نباشد.

اگر متوجه افسردگی / سایر شرایط روانپزشکی، تغییرات رفتاری غیر معمول (از جمله افکار / اقدامات احتمالی خودکشی) یا سایر تغییرات روانشناختی / روانشناختی (از جمله اضطراب جدید / اضطراب، حملات هراس، خواب کم، تحریک پذیری، عصبانیت / خشمگینی، اعمال بدون فکر و بدون انگیزه، بی حوصلگی شدید، گفتار بسیار سریع) شدید فورا به پزشک مراجعه کنید.

مراقب این علائم باشید به ویژه هنگامی که داروی ضد افسردگی جدیدی شروع میکنید و یا زمانی که دوز دارو تغییر می کند.

با مصرف این دارو تهوع، خواب آلودگی، سرگیجه، احساس سبکی سر، از دست دادن اشتها، ضعف، خشکی دهان، عرق کردن، تاری دید و خمیازه می تواند رخ دهد.

اگر هر کدام از این موارد ادامه پیدا کرد یا بدتر شد، فورا به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

به یاد داشته باشید که پزشک بدین دلیل این دارو را برای شما تجویز کرده است که نفع آن را برای شما بیشتر از خطر عوارض جانبی آن در نظر گرفته است. بسیاری از افرادی که از این دارو استفاده می‌کنند، عوارض جانبی جدی ندارند.

در صورت وجود اختلالات جدی، از جمله: لرز، بی حوصلگی، عدم توانایی ماندن در وضعیتی آرام و بی تحرک، کاهش میل جنسی، تغییر در توانایی جنسی، بیحسی / سوزن سوزن شدن، کبودی / خونریزی آسان، ضعف / اسپاسم، تشنج فورا به پزشک مراجعه کنید.

در صورت وجود هر گونه عوارض جانبی جدی، از جمله: مدفوع سیاه، استفراغ شبیه پودر قهوه، درد / تورم / قرمزی چشم، مردمک های گشاده شده، تغییرات بینایی (مانند دیدن رنگین کمان در اطراف چراغ ها در شب) فورا باید تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرید.

این دارو ممکن است سروتونین را افزایش دهد و به ندرت یک بیماری بسیار جدی به نام سندرم / سمیت سروتونین ایجاد می کند. اگر داروهای دیگری نیز مصرف کنید که سروتونین را افزایش می دهند، خطر سندرم سروتونین افزایش می یابد، بنابراین پزشک یا داروساز خود را در مورد تمام داروهایی که مصرف می کنید مطلع نمایید (به بخش تداخلات دارویی نیز مراجعه کنید). اگر متوجه برخی از نشانه های زیر شدید فورا باید تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرید: ضربان قلب سریع، توهم، عدم هماهنگی، سرگیجه شدید، تهوع / استفراغ / اسهال شدید، کشش ناگهانی عضلات، تب بدون دلیل، آشفتگی / بی حوصلگی ناگهانی.

به ندرت مردان ممکن است نعوظ دردناک یا طولانی به مدت ۴ ساعت و یا بیشتر تجربه کنند. در صورت بروز این اتفاق، مصرف این دارو را متوقف کنید و فورا به پزشک مراجعه کنید در غیر این صورت مشکلات دائمی ایجاد می شوند.

واکنش آلرژیک بسیار جدی به این دارو نادر است. با این حال، اگر متوجه بروز علائم واکنش شدید آلرژیک شدید، از جمله: بثورات، خارش / تورم (به ویژه در صورت / زبان / گلو)، سرگیجه شدید و مشکل تنفسی، فوراً به پزشک مراجعه کنید.

 

موارد منع مصرف:

1-در مصرف پاروکستین بیماران دارای اختلالات افسردگی شدید(MDD)، هم بزرگسالان وهم کودکان، ممکن است وخیم تر شدن وضعیت افسردگی و یا افزایش تمایل به خودکشی یا تغییرات رفتاری غیرطبیعی را تجربه کنند.
2- پاروکستین در بیماران دارای افسردگی دوقطبی با احتیاط فراوان تجویز شود.
3- داروی پاروکستین در بیماران با سابقه مانیا با احتیاط فراوان تجویز شود.

تداخلات دارویی

تداخلات دارویی ممکن است چگونگی عملکرد داروهای شما را تغییر دهند یا خطر ابتلا به عوارض جدی را افزایش دهند.

این مقاله شامل تمام تداخلات احتمالی دارویی نیست. فهرستی از تمام محصولاتی که استفاده می‌کنید (از جمله داروهای تجویزی / غیر تجویز و محصولات گیاهی) تهیه و آن را بهپزشک و داروساز خود ارائه دهید.

بدون تایید پزشک مصرف هیچ دارویی را شروع یا متوقف نکنید و یا دوز آنها را تغییر ندهید.

برخی از محصولاتی که ممکن است با این دارو تداخل داشته باشند، عبارتند از:

تیوریدازین، داروهای دیگری که می توانند خونریزی / کبودی ایجاد کنند (از جمله داروهای ضدانعقاد خون مانند کلوپیدوگرل، NSAID ها مانند ایبوپروفن، رقیق کننده های خون مانند وارفارین).

آسپرین هنگامی که با این دارو مصرف شود، می تواند خطر خونریزی را افزایش دهد. با این حال، اگر پزشک به شما دستور داده است برای حمله قلبی یا پیشگیری از سکته (معمولا در دوزهای ۸۱ تا ۳۲۵ میلی گرم در روز) آسپرین مصرف کنید، باید مصرف آن را ادامه دهید مگر اینکه پزشکدستور دیگری بدهد.

برای اطلاعات بیشتر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

این دارو می تواند حذف سایر داروها را از بدن شما تحت تاثیر قرار دهد، که ممکن است نحوه عملکرد آنها را نیز تغییر دهد. نمونه هایی از چنین داروهایی شامل اتوموکستین ، فنوتیازین، پیموزاید، ریسپریدون، تاموکسیفن، تترابنازین، داروهای ضد آریتمی، پروپافنون/ فلکاینید، داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای (TCA) نظیر دزپپرامین/ آمی تریپتیلین و غیره می باشند.

مصرف مهارکننده های MAO همراه با این دارو ممکن است موجب تداخل دارویی جدی (احتمالا کشنده) شود. از مصرف مهار کننده های MAO (ایزوکاربوکسازید، لینزولید، متیلن بلو، موکلوبماید، فنلزین، پروکاربازین، راساژیلین، سافینامید، سلژیلین، ترانیل سیپرومین) در طول درمان با این دارواجتناب کنید.

اکثر مهارکننده های MAO نباید دو هفته قبل و بعد از درمان با این دارو مصرف شوند. زمان شروع یا توقف دارو را از پزشک خود بپرسید.

در صورت مصرف این دارو با داروهای دیگر که سبب افزایش سروتونین میشوند، خطر ابتلا به سندرم یا سمیت سروتونین افزایش می یابد. از جمله مواد مخدر خیابانی مانند MDMA / اکستازی، گل راعی، داروهای ضد افسردگی خاص (از جمله دیگر SSRI ها مانند سیتالوپرام / فلوکستین، SNRI ها مانند دولوکستین / ونلافاکسین)، تریپتوفان، و غیره. خطر ابتلا به سندرم /سمیت سروتونین ممکن است در هنگام شروع یا افزایش دوز این داروهابیشتر باشد.

در صورتی که از سایر محصولاتی که موجب خواب آلودگی میشوند مصرف میکنید، مانند الکل، ماری جوانا، آنتی هیستامین ها (مانند سیتیزین، دیفن هیدرامین)، داروهای خواب آور یا اضطراب (مانند آلپرازولام، دیازپام، زولپیدم)، شل کننده های عضلانی و داروهای ضد درد (مانند کدئین) با پزشک خود مطرح کنید.

برچسب‌ روی تمام داروهای خود (مانند داروهای آلرژی، سرفه و سرماخوردگی) را بررسی کنید زیرا ممکن است حاوی مواد تشکیل دهنده‌ ای باشند که موجب خواب آلودگی می‌شوند. در مورد استفاده بی خطر از این محصولات با پزشک خود مشورت کنید.

این دارو ممکن است با برخی آزمایشات پزشکی / آزمایشگاهی (از جمله اسکن مغزی برای بیماری پارکینسون) تداخل داشته باشد و احتمالا باعث نتایج کاذب خواهد شد. اطمینان حاصل کنید که پرسنل آزمایشگاهی و تمام پزشکان شما می دانند که از این دارو استفاده می کنید.

 

فارماکودینامیک / کینتیک:

 • ﺷﺮوع اﺛﺮ: در اﻓﺴﺮدﮔﻲ: ﺷﺮوع ﻋﻤﻞ در ﻇﺮف ۱ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓـﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ۸ ﺗﺎ ۱۲ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز درﻣﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮد.
 • ﺟﺬب: ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻣﻲﺷﻮد.
 • ﺗﻮزﻳﻊ: ۸/۷ :vd ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ۳) ﺗﺎ ۲۸ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
 • ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ: ۹۳ ﺗﺎ ۹۵ درﺻﺪ
 • ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ: ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده، ﻛﺒﺪی اﺳﺖ.
 • ﻧﻴﻤﻪ – ﻋﻤﺮ ﺣﺬﻓﻲ: ۲۱ ﺳﺎﻋﺖ ۳) ﺗﺎ ۶۵ ﺳﺎﻋﺖ)
 • زﻣﺎن ﭘﻴﻚ ﺳﺮﻣﻲ: ﻓﺮم ﺳﺮﻳﻊ آزاد ﺷﻮﻧﺪه: ۵/۲ ﺗﺎ ۸/۱ ﺳﺎﻋﺖ. ﻓﺮم آزاد ﺳﺎزی ﻛﻨﺘﺮل ﺷـﺪه ۶ﺗـﺎ ۱۰ ﺳﺎﻋﺖ
 • دﻓﻊ: ادراری، ﻣﺪﻓﻮع

پاروکستین میخورم

دوستان اگرداروی پاروکستین استفاده کردید لطفا بیایید.ممنون میشم

اول دکترم سیتالوپرام نوشت باهاش اذیت میشدم.اینوجایگزین کرده

من روزی ی دونه گفت بخورخیلی اضطرابم بدترشد

عزیزم میشه بگیدنتیجش چطوره.بهترسدید شماهم اضطراب وهراس داشتید

من خیلی ساله وسواس فکری بیمازی دارم

استزس اضطراب و….

اولای استفاده دارو گیحو منگ بودم خیلیم استرس داشتم کلا بی قرار شدم ولی کم کم خوب شدم الان خیلی بهترم

ولی خب کامل خوب نشدم

تجربه مصرف پاروکستین

به من دکتر داد به خاطر مود پایین.

جالبه که استرس و اضطرابم رو خیلی خوب کنترل کرد ولی مورم رو کمی بهتر کرده.

اوایلش هم بی قرار نشده بودم. فقط گیج و خسته بودم. ولی گیجی و کندی ذهنم بهتر شد.

شماهم ۲۰ مصرف میکنید؟کنارش داروی دیگه ای هم استفاده میکنید

بی قرار نیستم یعنی الان ریلکسم خیلی

ولی وسواسم هنوز کامل خوب نشده

نظرات مردم درباره قرص پاروکستین

سلام دوستان عزیزم داروهای ضد افسردگی واضطراب سه هفته ی اول خیلی اذیت می کنند بعد ۴ هفته تحمل وشکیبایی حتما نتیجه مثبت خواهید گرفت خواهشا مداوم سرساعت بخورید وقطع نکنید من پنج سال پیش بخاطر اضطرابم آسنترا استفاده کردم پیش روانپزشک مشهور ومعروف رشت آقای سید محمدرسول خلخالی حرفش روگوش کردم خوب شدم اما ب خاطر درست زندگی نکردن دوبار اضطرابم برگشته ایشون پاروکستین بلوفارما تجویز کردن بازهم ب حرفشون گوش میدم الان بعد سه هفته بهترم وصبوری می کنم خواهشا صبور باشید وبه روانپزشک آگاه وباتجربه مراجعه کرده وحتما حتما ب حرفاشون گوش بدین تن همتون سالم زندگیتان همواره پرازآرامش کارشناسی ارشد بالینی سارا

بعد از ۴ سال مصرف پاروکستین هگزال مجبور شدم امسال لوکسیم بگیرم خیلی عارضه داره خشکی دهان و تشنگی و سر درد امیدوارم بازار دارو بهتر بشه

با سلام من مشکل (پانیک)داشتم اویل مریضی خیلی دارو استفاده میکردم ولی درست نمیشد ولی از وقتی که این دارو رو استفاده کردم مشکلم حل شد نزدیک ۸سال

سلام من به مدت ۲ سال زیر نظر پزشک به علت حملات پانیک و اضطراب پاروکستین ۲۰ شبی یک عدد میخوردم ، بعدش در طی ۲ ماه به صورت تدریجی با نظر پزشک قطعش کردم ، الان دو ماه از تاریخ قطع کامل قرص گذشته و من احساس میکنم باز به تازگی یه مقدار حالتهای بد درونم به وجود اومده که یک مقدار با توجه به پیشینه ای که از پانیک دارم ترس از انجام کارهای روزمرم پیدا کردم ، آیا باید دوباره سراغ قرص و دارو برم ؟ آیا با تحمل کردن بعد از یک مدت این علائم درست نمیشن ؟ کلا راهی برای انجام زندگی معمولی بدون قرص هست ؟ ممنون

سلام.من روزی یک عدد پاروکستین می خورم ظهرها بعد از ناهار.و شب ها یک چهارم کلونازپام می خورم موقع خواب.امروز ظاهرا فراموش کردم قرص پاروکستین را ظهر بخورم. الان شبی که کلونازپام را خوردم یادم افتاد انگار ظهر پاروکستین را نخوردم. الان می تونم بخورم؟یا با کلونازپام تداخل داره؟! اگه اصلا بی خیال بشم و تا فردا ظهر بعد از ناهار نخوردم چی؟حالم بد میشه؟

سلام تداخل نداره و میتونین مصرفش کنین. فقط ممکنه کمی دچار بی خوابی شین. به طور کلی در صورت فراموشی مصرف پاروکستین، باید در اسرع وقت مصرف کنین و اگر نزدیک به مصرف دوز بعدی پاروکستین بود، اون دوز رو کنار بذارین و طبق روال معمول همون یک عدد رو بعد ناهار مصرف کنین. به هیچ وجه نباید دوز مصرفی روز بعد رو دو برابر کنین. ‌

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali kavyani