چگونه می‌توان کاریزما را توسعه داد؟

آیا کاریزما ذاتی است یا اکتسابی؟

تحقیقات نشان می‌دهد که هر دو مورد صحیح است.

بدون شک برخی از افراد از کاریزمای طبیعی بهره‌مند هستند و اطرافیان را از کودکی افسون خود می‌کنند.

برای بیشتر افراد دیگر، توانایی جذب افراد به طور طبیعی حاصل نمی‌شود.

با این وجود شواهد اخیر نشان می‌دهد که راه‌هایی برای کسانی که با کاریزما تلاش می‌کنند مهارت‌های خود را بهبود ببخشند وجود دارد.

یکی از مؤلفه‌های مهم که به عنوان اصلاح نسبتاً آسان شناخته شده است، حضور است.

حضور یعنی شخص توجه کامل خود را به فردی که با او صحبت می‌کند،.

اختصاص می‌دهد و با ایده‌های او با اشتیاق مشارکت می‌کند و درگیر می‌شود.

تحقیقات بیشتر نشان داده اند که سیگنال‌های غیر کلامی‌مانند متحرک کردن چهره‌ فرد ممکن است به افزایش درک از کاریزما کمک کند.

سایر عوامل کلیدی شامل مهارت‌های قوی در صحبت کردن جمعی است (که می‌توان آن را یاد گرفت) و اعتماد به نفس. مورد دوم، فریبندگی است.

گرچه فیلم بازی کردن همیشه آسان نیست، اما با گذشت زمان از طریق ذهن آگاهی، گفتگوی مثبت و عادات سالم بهبود می‌یابد.

جذابیت زن هیربدکلینیک