فیزیوتراپی چیست؟

فیزیوتراپی در منزل مشهد

فیزیوتراپی علمی است که در بهبود کیفیت زندگی افراد نقش دارد و هم می تواند از ایجاد آسیب در افراد هم پیشگیری کند. فیزیوتراپی مشهد به افراد کمک می کند تا توانایی های خود را افزایش دهند و یا در شخصی که به بیماری پیش رونده ای مثل ام اس مبتلا است کمک می کند تا توانایی های خود را حفظ کند. هم چنین فیریوتراپی مشهد به افرادی که در اثر یک سری بیماری توانایی ها خود را ازدست داده اند علاوه بر این که آموزش های لازم را می دهند فعالیت ها و توانایی های جایگزین را پیدا می کنند تا فرد بتواند به استقلال برای حفظ حرکات خود برسد.

فیزیوتراپیست کیست؟

فیزیوتراپیست ها آموزش دیده اند و طبق برنامه های طراحی شده به بیماران کمک می کنند تا بتوانند توانایی و حرکت اندام های خود را برگردانند. در واقع فیزیوتراپ مشهد می تواند با استفاده از روش های زیر به این هدف دست یابد: